Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.2.2023 Budowa infrastruktury sportowej i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Awatar Pracownika
Gmina Nowy Staw
Gmina Nowy Staw
Deadlines:
Published : 24-01-2023 23:37:00
Placing offers : 09-03-2023 13:00:00
Offers opening : 09-03-2023 13:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia 271.1.2.2023.pdf pdf 493.95 2023-01-24 23:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 A - Opis przedmiotu zamówienia - Hala i Przedszkole.rar rar 147488.92 2023-01-24 23:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 1B - Opis przedmiotu zamówienia - Wyposażenie przedszkola Nowy Staw.docx docx 141.37 2023-01-24 23:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy ZP.271.1.2.2023.docx docx 156.02 2023-01-24 23:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy ZP.271.1.2.2023.docx docx 151.45 2023-01-24 23:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 - Projekt umowy ZP.271.1.2.2023.docx docx 198.34 2023-01-24 23:37:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.1.2.2023.pdf pdf 122.7 2023-01-24 23:38:53 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.1.2.2023 - aktualizacja.pdf pdf 49.26 2023-01-25 08:12:25 Proceeding
Modyfikacja treści SWZ ZP.271.1.2.2023-sig.pdf pdf 372.5 2023-01-25 13:49:42 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.1.2.2023 - aktualizacja II.pdf pdf 52.63 2023-01-25 14:59:41 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przychodzie ZP.271.1.2.2023.docx docx 81.52 2023-01-26 08:36:46 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin ZP.271.1.2.2023.PDF PDF 38.05 2023-02-20 16:50:02 Proceeding
Załącznik 1B - Wypoażenie przedszkola - aktualizacja.docx docx 114.39 2023-03-06 10:59:07 Proceeding
Załącznik Nr 4 - Projekt umowy - aktualizacja.docx docx 140.59 2023-03-06 15:28:40 Proceeding
Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy ZP.271.1.2.2023 - aktualizacja.docx docx 161.35 2023-03-07 13:31:45 Proceeding
Wizja lokalna ZP.271.1.2.2023-sig.pdf pdf 378.63 2023-02-02 15:10:25 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ cz. 1 ZP.271.1.2.2023-sig.pdf pdf 541.19 2023-02-16 08:55:06 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ cz.1 - projekt.7z 7z 10919.75 2023-02-16 08:55:06 Public message
Modyfikacja treści SWZ II ZP.271.1.2.2023-sig.pdf pdf 386.21 2023-02-16 14:01:22 Public message
Wyjeśnienia treści SWZ cz. II - projekt.7z 7z 2887.69 2023-02-23 17:05:35 Public message
Wyjasnienia treści SWZ cz. 2-sig.pdf pdf 419.02 2023-02-23 17:05:35 Public message
Zmiana terminu związania ofertą SWZ ZP.271.1.2.2023-sig.pdf pdf 351.29 2023-02-23 17:08:59 Public message
Wyjasnienia treści SWZ cz. 3-sig.pdf pdf 477.89 2023-02-23 17:10:48 Public message
A12ZES~1.PDF PDF 97.41 2023-02-23 17:10:48 Public message
WYMAGA~1.PDF PDF 45.35 2023-02-23 17:10:48 Public message
Modyfikacja treści SWZ III ZP.271.1.2.2023-sig.pdf pdf 384.94 2023-02-24 10:12:22 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ cz.4.-sig.pdf pdf 587.51 2023-03-03 13:10:51 Public message
WT SWZ cz. 4 - projekt.zip zip 16400.86 2023-03-03 13:10:51 Public message
Modyfikacja treści SWZ załącznik Nr 4 - projekt umowy-sig.pdf pdf 434.4 2023-03-03 13:14:01 Public message
Modyfikacja treści SWZ IV ZP.271.1.2.2023-sig.pdf pdf 385.78 2023-03-06 09:48:21 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ cz. 5-sig.pdf pdf 408.49 2023-03-06 10:58:47 Public message
Wyjasnienia treści SWZ cz. 6-sig.pdf pdf 598.18 2023-03-06 15:26:22 Public message
Modyfikacja treści SWZ V ZP.271.1.2.2023 - Projekt umowy-sig.pdf pdf 360.09 2023-03-06 15:27:06 Public message
Modyfikacja treści SWZ VI ZP.271.1.2.2023 - Formularz ofertowy-sig.pdf pdf 367.18 2023-03-07 13:36:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert ZP.271.1.2.2023-sig.pdf pdf 380.64 2023-03-09 14:06:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert ZP.271.1.2.2023 Sprostowanie-sig.pdf pdf 381.57 2023-03-13 13:47:24 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.1.2.2023-sig.pdf pdf 405.01 2023-03-17 11:17:14 Public message
Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty - ZP.271.1.2.2023-sig.pdf pdf 419.2 2023-03-20 15:21:49 Public message
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.1.2.2023-sig.pdf pdf 404.89 2023-03-23 13:33:53 Public message

Announcements

2023-03-23 13:33 Gmina Nowy Staw Zamawiający udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o ponowny [...].pdf

2023-03-20 15:21 Gmina Nowy Staw Zamawiający udostępnia zawiadomienie z unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty i powraca do badania i oceny ofert.

Unieważnienie wyboru [...].pdf

2023-03-17 11:17 Gmina Nowy Staw Zamawiający udostępnia Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP.271.1.2.2023.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-13 13:47 Gmina Nowy Staw Zamawiający udostępnia Informację z otwarcia ofert - Sprostowanie.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-09 14:06 Edyta Kędra Zamawiający udostępnia Informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-09 13:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 16 500 000 zł brutto.
2023-03-07 13:36 Gmina Nowy Staw Zamawiający udostępnia Modyfikację treści SWZ w zakresie formularza ofertowego, którego zaktualizowana treść znajduje się w plikach postępowania: Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy - aktualizacja.

Modyfikacja treści S [...].pdf

2023-03-07 13:31 Gmina Nowy Staw The message was withdrawn by the Buyer.
2023-03-06 15:27 Gmina Nowy Staw Zamawiający udostępnia Modyfikację treści SWZ w zakresie zapisów umownych, tym samym publikuje w dokumentach postępowania zaktualizowany plik Załącznik Nr 4 - Projekt umowy - aktualizacja.

Modyfikacja treści S [...].pdf

2023-03-06 15:26 Gmina Nowy Staw Zamawiający udostępnia Wyjaśnienia treści SWZ w zakresie zapisów umownych, tym samym publikuje w dokumentach postępowania zaktualizowany plik Załącznik Nr 4 - Projekt umowy - aktualizacja.

Wyjasnienia treści S [...].pdf

2023-03-06 10:58 Gmina Nowy Staw Zamawiający udostępnia Wyjaśnienia treści SWZ w odniesieniu do wyposażenia przedszkola. Aktualizacja wyposażenia przedszkola została zamieszczona w plikach postępowania, jako Załącznik 1B - Wyposażeni przedszkola - aktualizacja.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-03-06 09:48 Gmina Nowy Staw Zamawiający udostępnia Modyfikację SWZ w zakresie terminu składania ofert.

Modyfikacja treści S [...].pdf

2023-03-03 13:14 Gmina Nowy Staw Zamawiający udostępnia Modyfikację treści SWZ w zakresie projektu umowy.

Modyfikacja treści S [...].pdf

2023-03-03 13:10 Gmina Nowy Staw Zamawiający udostępnia Wyjaśnienia treści SWZ cz. 4 wraz z plikiem zip. dotyczącym projektu.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

WT SWZ cz. 4 - proje [...].zip

2023-02-24 10:12 Gmina Nowy Staw Zamawiający publikuje Modyfikację treści SWZ w zakresie wydłużenia terminu składania ofert i wydłużenia terminu związania ofertą.

Modyfikacja treści S [...].pdf

2023-02-23 17:10 Gmina Nowy Staw Zamawiający udostępnia Wyjaśnienia treści SWZ wraz z załącznikami.

Wyjasnienia treści S [...].pdf

A12ZES~1.PDF

WYMAGA~1.PDF

2023-02-23 17:08 Gmina Nowy Staw Zamawiający informuje, iż zgodnie z wydłużeniem terminu składania ofert wydłuża się również termin związania ofertą.

Zmiana terminu związ [...].pdf

2023-02-23 17:05 Gmina Nowy Staw Zamawiający udostępnia zaktualizowane Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 17 lutego 2023 r. w zakresie pliku zip. w którym omyłkowo zamieszczono odpowiedzi do pytań Wykonawców, jednocześnie identyfikując ich pochodzenie.

Wyjeśnienia treści S [...].7z

Wyjasnienia treści S [...].pdf

2023-02-17 14:06 Gmina Nowy Staw The message was withdrawn by the Buyer.
2023-02-16 14:01 Gmina Nowy Staw Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert.

Modyfikacja treści S [...].pdf

2023-02-16 08:55 Gmina Nowy Staw Zamawiający zamieszcza Wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].7z

2023-02-02 15:10 Gmina Nowy Staw Zamawiający informuje, iż wyznaczył w niniejszym komunikacie termin wizji lokalnej. Pełna treść komunikatu publicznego zawarta jest w załączniku.

Wizja lokalna ZP.271 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3830