Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 35/23_ 2023/BZP 00409953 Zakup wraz z dostarczeniem materiałów informatycznych dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego

Deadlines:
Published : 22-09-2023 14:09:00
Placing offers : 02-10-2023 10:00:00
Offers opening : 02-10-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy Opis Przedmiotu Zamówienia .docx docx 42.62 2023-09-22 14:09:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy Opis Przedmiotu Zamówienia .pdf pdf 854.05 2023-09-22 14:09:00 Proceeding
Załącznik nr 2 -Oświ.o zgodności z OPZ.docx docx 20.05 2023-09-22 14:09:00 Proceeding
Załącznik nr 2 -Oświ.o zgodności z OPZ.pdf pdf 541.36 2023-09-22 14:09:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia .docx docx 16.88 2023-09-22 14:09:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia .pdf pdf 561.83 2023-09-22 14:09:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Projekt Umowy .docx docx 32.47 2023-09-22 14:09:00 Proceeding
SWZ ds. 35-23 .docx docx 68.46 2023-09-22 14:09:00 Proceeding
SWZ ds. 35-23 .pdf pdf 852.09 2023-09-22 14:09:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2023_BZP 00409953_01.pdf pdf 207.24 2023-09-22 14:09:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Projekt Umowy .pdf pdf 402.61 2023-09-22 14:36:55 Proceeding
ds. 35-23 __Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 572.84 2023-10-02 15:12:44 Public message
ds. 35-25_Informacja z otwarcia ofert _SKAN_150615.pdf pdf 106.92 2023-10-02 15:12:44 Public message
ds.35-23_ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP 2186-23) .pdf pdf 619.35 2023-10-12 11:52:47 Public message
ZP 2186-23 ds. 35-23_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf pdf 497.28 2023-10-12 11:52:47 Public message
ds. 35-23_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania nr 3 .pdf pdf 310.4 2023-10-31 15:33:01 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania nr 3 .pdf pdf 307.85 2023-10-31 15:33:01 Public message

Announcements

2023-10-31 15:33 Małgorzata Wójcik Szanowni Państwo
w załączeniu Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania nr 3

Małgorzata Wójcik

ds. 35-23_Informacj [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-10-12 11:52 Małgorzata Wójcik Szanowni Państwo
w załączeniu Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty (l.dz. ZP 2186/23)

Małgorzata Wójcik

ds.35-23_ Informacja [...].pdf

ZP 2186-23 ds. 35-23 [...].pdf

2023-10-02 15:12 Małgorzata Wójcik Szanowni Państwo
w załączeniu Informacja z otwarcia ofert

Małgorzata Wójcik

ds. 35-23 __Informac [...].pdf

ds. 35-25_Informacja [...].pdf

2023-10-02 10:00 Buyer message Zamawiający Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę gross 36.828,47 zł, z podziałem na niżej wymienione części:
Zadanie nr 1 –brutto 26.368,74 zł,
Zadanie nr 2 –brutto 8.913,50 zł,
Zadanie nr 3 –brutto 1.546,23 zł,

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 347