Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZA.381.3.2023 Świadczenie usług odbioru, transportu i przechowywania zwłok oraz wykonywania sekcji zwłok pacjentów zmarłych w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej

Deadlines:
Published : 27-01-2023 12:47:00
Placing offers : 08-02-2023 09:00:00
Offers opening : 08-02-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 153.95 2023-01-27 12:47:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 401.42 2023-01-27 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 74.5 2023-01-27 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Wzór umowy.docx docx 41.57 2023-01-27 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx docx 23.02 2023-01-27 12:47:00 Proceeding
Załączniki nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 do SWZ.doc doc 207.5 2023-01-27 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.zip zip 170.82 2023-01-27 12:47:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 216.44 2023-02-08 09:29:17 Public message
Informacja o uniewaznieniu postepowania.pdf pdf 219.42 2023-02-10 16:15:38 Public message
OGŁOSZENIEW_O_WYNIKU_POSTĘPOWANIA.pdf pdf 48.75 2023-03-08 09:08:50 Public message

Announcements

2023-03-08 09:08 Dział Zamówień Publicznych i Umów Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIEW_O_WYNIKU [...].pdf

2023-02-10 16:15 Dział Zamówień Publicznych i Umów Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o uniewaz [...].pdf

2023-02-08 09:29 Dział Zamówień Publicznych i Umów Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 297