Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZIF.271.4.2023 Świadczenie usług w zakresie konserwacji drzewostanu na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Katarzyna Kwiatkowska
Urząd Miasta Kamienna Góra Department: Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
Deadlines:
Published : 26-01-2023 13:37:00
Placing offers : 08-02-2023 09:00:00
Offers opening : 08-02-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_o_zamówieniu_08daff96-74ad-2650-2cdc-710011743ebc.pdf pdf 123.24 2023-01-26 13:37:00 Proceeding
SWZ_ZIF_271_4_2023.pdf pdf 748.74 2023-01-26 13:37:00 Proceeding
Załącznik_nr_1_i_2_do_SWZ_ZIF_271_4_2023.docx docx 65.07 2023-01-26 13:37:00 Proceeding
Załącznik_nr_3_do_SWZ_ZIF_271_4_2023.docx docx 52.3 2023-01-26 13:37:00 Proceeding
Załącznik_nr_4_do_SWZ_ZIF_271_4_2023.docx docx 51.98 2023-01-26 13:37:00 Proceeding
Załącznik_nr_5_6_7_i_8_do_SWZ_ZIF_271_4_2023.docx docx 57.69 2023-01-26 13:37:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert_ZIF_271_4_2023_08022023.pdf pdf 283.34 2023-02-08 10:08:31 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej_ZIF_271_4_2023_14022023.pdf pdf 352.92 2023-02-14 08:27:32 Public message

Announcements

2023-02-14 08:27 Katarzyna Kwiatkowska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie konserwacji drzewostanu na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-02-08 10:08 Katarzyna Kwiatkowska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o otwartych ofertach w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie konserwacji drzewostanu na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-08 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć 61.600,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 390