Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-3/TT/2023 Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Stawidłowej 25/1 administrowany przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

Deadlines:
Published : 25-01-2023 14:47:00
Placing offers : 13-02-2023 09:30:00
Offers opening : 13-02-2023 09:45:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

 

Pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcjedostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

·         Zadawania pytań do SWZ

·         Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

·         Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

·         tel. 22 101 02 02

·         e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAŁĄCZNIKI od 1 do 5 do SWZ.zip zip 151.1 2023-01-25 14:47:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ.zip zip 304.91 2023-01-25 14:47:00 Proceeding
SWZ_ZP_3_TT_2023.doc doc 401.5 2023-01-25 14:47:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 119.44 2023-01-26 14:05:43 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.91 2023-02-08 09:09:49 Public message
Zmiana treści SWZ Nr 1.pdf pdf 957.37 2023-02-08 10:15:44 Public message
Zmieniony ZAŁĄCZNIK_NR_3_do SWZ.docx docx 53.29 2023-02-08 10:15:44 Public message
Zmieniony ZAŁĄCZNIK_NR_1_do_SWZ.docx docx 25.17 2023-02-09 13:32:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 47.5 2023-02-13 13:20:07 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PZ.pdf pdf 850.14 2023-03-10 12:56:49 Public message

Announcements

2023-03-10 12:56 Karol Bidziński Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - w załączniku do pobrania.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-02-13 13:20 Karol Bidziński Informacja z otwarcia ofert - w załączniku do pobrania.

Informacja z otwarci [...].doc

2023-02-13 09:30 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację postępowania wynosi: 25.544,33 zł netto
2023-02-09 13:32 Karol Bidziński Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą treści SWZ zmieniony zostaje również Załącznik Nr 1 do SWZ - formularz OFERTA - do pobrania w załączniku.

Zmiana polega na wydłużeniu terminu daty zakończenia tj. 40 dni od daty przekazania przedmiotu umowy.

Zmieniony ZAŁĄCZNIK_ [...].docx

2023-02-08 10:15 Karol Bidziński Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ oraz terminu składania ofert - do pobrania w załączniku.
Zmieniony Załącznik nr 3 - do pobrania w załączniku.

Zmiana treści SWZ Nr [...].pdf

Zmieniony ZAŁĄCZNIK_ [...].docx

2023-02-08 09:09 Karol Bidziński Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - w załączniku do wiadomości.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-01-26 14:05 Karol Bidziński Zamawiający informuje, że omyłkowo na platformie zakupowej nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu. Wszystkie inne dokumenty dotyczące postępowania zostały prawidłowo zamieszczone. Wobec powyższego Zamawiający nie widzi konieczności przedłużenia terminu składania ofert.
W załączeniu - ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 852