Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSZ-EP-67/2022 Dostawa pasków do glukometrów, materiału kontrolnego wraz z dzierżawą glukometrów.

Deadlines:
Published : 29-12-2022 11:42:00
Placing offers : 08-02-2023 09:00:00
Offers opening : 08-02-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogł. o zamówieniu.pdf pdf 116.92 2022-12-29 11:42:00 Proceeding
SWZ 67.2022.pdf pdf 846.74 2022-12-29 11:42:00 Proceeding
Zał. 1 Formularz oferty .docx docx 52.05 2022-12-29 11:42:00 Proceeding
Zał. 2 Formularz Asortymentowo-Cenowy.docx docx 23.82 2022-12-29 11:42:00 Proceeding
Zał. 3 Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych.docx docx 27.14 2022-12-29 11:42:00 Proceeding
Zał. 4 Oświadczenie wykonawcy.wykonawcow z art 125 ust 1 23.2022.docx docx 24.15 2022-12-29 11:42:00 Proceeding
Zał. 5 Projektowane postanowienia umowy .docx docx 73.15 2022-12-29 11:42:00 Proceeding
Zał. 6 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 67.2022.docx docx 25.25 2022-12-29 11:42:00 Proceeding
I ogłoszenie o zm. ogł. 10.01.2023.pdf pdf 37.85 2023-01-10 11:10:43 Public message
WSZ.EP.67.29.22.2023-sig.pdf pdf 1023 2023-01-10 11:10:43 Public message
08daf9f9-12fb-b282-c882-bb0011fafa92.pdf pdf 35.94 2023-01-19 14:51:25 Public message
WSZ-EP-67.97.22.2023-sig.pdf pdf 1091.21 2023-01-19 14:51:25 Public message
08dafdf4-a4c8-1c14-38a2-34001299580c.pdf pdf 38.46 2023-01-24 11:45:11 Public message
WSZ.EP.67.95.22.2023-sig.pdf pdf 1143.94 2023-01-24 11:45:11 Public message
WSZ.EP.67.96.22.2023-sig.pdf pdf 1059.43 2023-01-24 11:45:11 Public message
WSZ.EP.67.113.22.2023-sig.pdf pdf 1136.55 2023-01-24 11:45:11 Public message
ZMOD. Zał. 5 Projektowane postanowienia umowy .docx docx 73.68 2023-01-24 11:45:11 Public message
WSZ-EP-67.177.22.2023-sig.pdf pdf 852.76 2023-02-08 09:35:09 Public message
Informacja z otwarcia ofert WSZ-EP-67.2022.pdf pdf 623.43 2023-02-09 12:03:38 Public message
WSZ.EP.67.228.22.2023-sig.pdf pdf 927.7 2023-02-22 10:27:42 Public message

Announcements

2023-02-22 10:27 Sylwia Skrycka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo nr WSZ-EP-67/228/22/2023 z dnia 22.02.2023 roku.

WSZ.EP.67.228.22.202 [...].pdf

2023-02-09 12:03 Renata Janik Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.02.2023r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-08 09:35 Sylwia Skrycka Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - pismo nr WSZ-EP-67/177/22/2023 z dnia 08.02.2023r.

WSZ-EP-67.177.22.202 [...].pdf

2023-01-24 11:45 Sylwia Skrycka 1. Informacja o zmianie treści SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu - pismo nr WSZ-EP-67/113/22/2023 z dnia 24.01.2023 roku,
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu,
3.Wyjaśnienia do SWZ - pismo nr WSZ-EP-67/95/22/2023 z dnia 24.01.2023 roku,
4.Wyjaśnienia do SWZ - pismo nr WSZ-EP-67/96/22/2023 z dnia 24.01.2023 roku,
5.Zmodyfikowany załącznik nr 5.

08dafdf4-a4c8-1c14-3 [...].pdf

WSZ.EP.67.95.22.2023 [...].pdf

WSZ.EP.67.96.22.2023 [...].pdf

WSZ.EP.67.113.22.202 [...].pdf

ZMOD. Zał. 5 Projekt [...].docx

2023-01-19 14:51 Sylwia Skrycka 1. Informacja o zmianie treści SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu - pismo nr WSZ-EP-67/97/22/2023 z dnia 19.01.2023 roku,
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

08daf9f9-12fb-b282-c [...].pdf

WSZ-EP-67.97.22.2023 [...].pdf

2023-01-10 11:10 Sylwia Skrycka 1. Informacja o zmianie treści SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu - pismo nr WSZ-EP-67/29/22/2023 z dnia 10.01.2023 roku,
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

I ogłoszenie o zm. o [...].pdf

WSZ.EP.67.29.22.2023 [...].pdf

2023-01-10 11:09 Sylwia Skrycka The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 909