Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.26.TO.8PZP.2022 Dostawa energii elektrycznej dla PGK "Żyrardów" Sp. z o. o.

Deadlines:
Published : 21-11-2022 10:37:00
Placing offers : 22-12-2022 10:00:00
Offers opening : 22-12-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 124.35 2022-11-21 10:37:00 Proceeding
SWZ.docx docx 143.56 2022-11-21 10:37:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 12366.29 2022-11-21 10:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Zestawienie punktów poboru energii.xlsx xlsx 12.25 2022-11-21 10:37:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz ofertowy.docx docx 25.23 2022-11-21 10:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz cenowy do Formularza ofertowego.xls xls 43.5 2022-11-21 10:37:00 Proceeding
Załącznik nr 3 JEDZ ŻYRARDOW.pdf pdf 86.67 2022-11-21 10:37:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji.pdf pdf 467.73 2022-11-21 10:37:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz ofertowy.pdf pdf 488.15 2022-11-21 10:37:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji.docx docx 15.36 2022-11-21 10:37:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji.pdf pdf 467.73 2022-11-21 10:37:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia art. 117 ust 4.docx docx 15.51 2022-11-21 10:37:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia art. 117 ust 4.pdf pdf 924.86 2022-11-21 10:37:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 14.19 2022-11-21 10:37:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf pdf 526.54 2022-11-21 10:37:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 536.19 2022-11-21 10:37:00 Proceeding
espd-request.zip zip 88.86 2022-11-21 10:37:00 Proceeding
espd-request.xml xml 146.22 2022-11-21 10:37:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 86.67 2022-11-21 10:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Zestawienie punktów poboru energii.pdf pdf 383.1 2022-11-21 10:37:00 Proceeding
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 67.83 2022-12-16 09:22:58 Public message
Zmina treści SWZ i Istotnych postanowień umowy.pdf pdf 364.43 2022-12-16 09:22:58 Public message
Zmiana SWZ, w tym formularza cenowego.pdf pdf 351.03 2022-12-16 09:22:58 Public message
Załącznik nr 1 Formularz cenowy do Formularza ofertowego - 8 -m-cy.xls xls 43 2022-12-16 09:22:58 Public message
Załącznik nr 7 do SWZ Istotne postanowienia umowy, w trybie zmian.docx docx 45 2022-12-16 09:22:58 Public message
Załącznik nr 7 do SWZ Istotne postanowienia umowy, w trybie zmian.pdf pdf 536.7 2022-12-16 09:22:58 Public message
Załącznik nr 7 do SWZ Istotne postanowienia umowy, w trybie zmian.pdf pdf 536.86 2022-12-16 09:29:17 Public message
Załącznik nr 7 do SWZ Istotne postanowienia umowy, w trybie zmian.docx docx 45.32 2022-12-16 09:29:17 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 323.04 2022-12-22 13:34:12 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu.pdf pdf 106.33 2022-12-27 16:15:38 Public message

Announcements

2022-12-27 16:15 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o unieważnieniu.

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2022-12-27 09:38 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o unieważnieniu.
2022-12-22 13:34 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-12-16 09:29 Zamówienia Publiczne Aktualne Istotne postanowienia umowy - Załącznik nr 7

Załącznik nr 7 do SW [...].pdf

Załącznik nr 7 do SW [...].docx

2022-12-16 09:22 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie SWZ, Istotnych postanowień umownych i formularza cenowego.

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

Zmina treści SWZ i I [...].pdf

Zmiana SWZ, w tym fo [...].pdf

Załącznik nr 1 Formu [...].xls

Załącznik nr 7 do SW [...].docx

Załącznik nr 7 do SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 613