Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
816088 IKŚR.271.8.1.2023 Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach. Grzegorz Libowicz 2023-10-02 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
814499 IKŚR.271.7.1.2023 Przebudowa 2 dróg gminnych w miejscowości Hłudno, położonych na dz. ewid. 2953, 2980 oraz na dz. ewid. 272 Grzegorz Libowicz 2023-09-25 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
803588 SPH.01.ZP.2023 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Gminnego Bloku Żywieniowego przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie na rok szkolny 2023/2024 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie 2023-08-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
726070 IKŚR.271.2.1.2023 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Izdebki, Wara, Nozdrzec, Siedliska i Wesoła z podziałem na części Grzegorz Libowicz 2023-02-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
650006 2022/BZP0029680/01 „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Gminnego Bloku Żywieniowego przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie na rok szkolny 2022/2023” Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie 2022-08-22 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
494255 2021/BZP00144297/01 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Gminnego Bloku Żywieniowego przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie w roku szkolnym 2021/2022” Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie 2021-08-19 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
810253 IKŚR. 271.6.1.2023 Remont drogi gminnej Wesoła – Magierów nr 115955R w km 0+000 do 0+075 oraz w km 0+091 do 2+816 Grzegorz Libowicz 2023-09-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
786086 IKŚR.271.5.1.2023 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin — Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w miejscowości Nozdrzec. Grzegorz Libowicz 2023-07-26 14:40:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
781830 IKŚR.271.4.1.2023 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nozdrzec Grzegorz Libowicz 2023-07-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
739314 IKŚR.271.3.2.2023 Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu Grzegorz Libowicz 2023-04-28 11:11:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
735410 OSP.ZP.1.2023 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gm. Nozdrzec w m. Huta Poręby, Izdebki, Wesoła z podziałem na części Grzegorz Libowicz 2023-05-04 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
731441 IKŚR.271.2.2.2023 Dostawa używanego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach Grzegorz Libowicz 2023-03-22 12:24:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
722113 IKŚR.271.3.1.2023 Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu Grzegorz Libowicz 2023-02-27 14:34:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
716844 Wielobranżowy nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu” Grzegorz Libowicz 2023-02-01 08:24:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
706808 IKŚR.271.2.8.2022 Dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Nozdrzec Grzegorz Libowicz 2023-01-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
683569 IKŚR.271.2.7.2022 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nozdrzec w 2023 roku Grzegorz Libowicz 2022-12-29 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to