Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
924621 IKŚR. 271.3.1.2024 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nozdrzec w II półroczu 2024 roku Grzegorz Libowicz 2024-05-22 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
915470 IKŚR.271.2.1.2024 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nozdrzec Grzegorz Libowicz 2024-05-07 08:30:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
650006 2022/BZP0029680/01 „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Gminnego Bloku Żywieniowego przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie na rok szkolny 2022/2023” Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie 2022-08-22 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
494255 2021/BZP00144297/01 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Gminnego Bloku Żywieniowego przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie w roku szkolnym 2021/2022” Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie 2021-08-19 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
878705 IKŚR. 271.1.1.2024 Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach Grzegorz Libowicz 2024-03-27 11:12:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
865968 IKŚR.271.8.2.2023 Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach. Grzegorz Libowicz 2024-01-05 09:20:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
847225 IKŚR. 271.11.1.2023 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nozdrzec w I półroczu 2024 roku Grzegorz Libowicz 2023-12-07 09:34:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
836074 IKŚR.271.10.1.2023 Wymiana oświetlenia ulicznego na technologię LED na terenie Gminy Nozdrzec Grzegorz Libowicz 2023-12-08 09:33:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
824183 IKŚR.271.1.9.2023 Remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesoła z podziałem na części Grzegorz Libowicz 2023-10-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
816088 IKŚR.271.8.1.2023 Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach. Grzegorz Libowicz 2023-10-02 10:35:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
814499 IKŚR.271.7.1.2023 Przebudowa 2 dróg gminnych w miejscowości Hłudno, położonych na dz. ewid. 2953, 2980 oraz na dz. ewid. 272 Grzegorz Libowicz 2023-10-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
810253 IKŚR. 271.6.1.2023 Remont drogi gminnej Wesoła – Magierów nr 115955R w km 0+000 do 0+075 oraz w km 0+091 do 2+816 Grzegorz Libowicz 2023-09-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
803588 SPH.01.ZP.2023 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Gminnego Bloku Żywieniowego przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie na rok szkolny 2023/2024 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie 2023-09-01 11:53:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
786086 IKŚR.271.5.1.2023 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin — Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w miejscowości Nozdrzec. Grzegorz Libowicz 2023-07-26 14:40:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to