Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP00144297/01 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Gminnego Bloku Żywieniowego przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie w roku szkolnym 2021/2022”

SZKOŁA PODSTAWOWA W HŁUDNIE
Gmina Nozdrzec Department: Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie
Deadlines:
Published : 10-08-2021 14:58:00
Placing offers : 19-08-2021 08:30:00
Offers opening : 19-08-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 6329.99 2021-08-10 14:58:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 7668.21 2021-08-16 12:16:20 Proceeding
Zmiana treści załączników do SWZ.pdf pdf 4964.51 2021-08-16 12:23:20 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 1873.73 2021-08-19 13:46:58 Public message
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 2864.25 2021-08-25 10:09:59 Public message

Announcements

2021-08-25 10:09 SZKOŁA PODSTAWOWA W HŁUDNIE WITAM
W ZAŁĄCZNIKU OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2021-08-19 13:46 SZKOŁA PODSTAWOWA W HŁUDNIE Witam
W załączniku INFORMACJA Z OTWARCIA z dnia 19.08.2021r.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-19 08:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 386 640,00 zł brutto.
2021-08-16 12:23 SZKOŁA PODSTAWOWA W HŁUDNIE Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą” Zamawiający informuje, że w postępowaniu na: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Gminnego Bloku Żywieniowego przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie w roku szkolnym 2021/2022” dokonuje zmiany treści załączników nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f do Specyfikacji Warunków Zamówienia zgodnie z załączonym pismem.

Zamawiający dokonuje zmian załączników do SWZ poprzez ich anulowanie i dodanie nowych, poprawionych załączników nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Co więcej, Zamawiający informuje, iż wprowadzone korekty nie wpływają na zmianę ogłoszenia, gdyż w/w poprawki dotyczą wyłącznie błędu w formularzu ofertowym (brak wyszczególnienia miejsca na umieszczenie informacji odnośnie terminu wykonania dostawy asortymentu) wynikającego z niedopatrzenia Zamawiającego.

W związku z powyższym, nie dokonano zmiany treści ogłoszenia oraz nie przedłuża się terminu składania ofert.

Informacja o zmianie treści załączników zostaje przekazana do wszystkich zainteresowanych za pomocą „Komunikatu publicznego” na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wykonawców, którzy w toku postępowania złożyli już swoje oferty prosimy o ich edytowanie oraz ponowne wypełnienie załącznika 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f do SWZ.

Pozostałe warunki składania ofert określone w SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,
Zespół Szkół w Hłudnie

Zmiana treści załącz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 937