Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
881045 GUM2024ZP0010 Kompleksowa obsługa wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym Dagmara Żukowska 2024-03-06 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
892681 GUM2024ZP0015 Zakup inkubatora CO₂ Paulina Kowalska 2024-03-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
891238 GUM2024ZP0013 „Budowa nowego budynku wraz z wyposażeniem dydaktycznym na potrzeby nauczania na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Lekarskim oraz obsługi studentów” Wykonanie : kompletnej dokumentacji projektowej: koncepcji, projektu budowlano-architektonicznego oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień i pozwoleń oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego, zespołu budynków dydaktyczno-biurowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na działkach nr 79, 80, 81 zlokalizowanych przy ul. Tuwima w Gdańsku Paulina Kowalska 2024-03-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
878189 GUM2024ZP0005 Wykonanie aktualizacji projektu wielobranżowego remontu bloku A oraz bloku B Domu Studenckiego nr 2 oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z gestorami sieci oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach realizowanego projektu: "Przystosowanie budynków osiedla studenckiego przy ul. Dębowej do potrzeb studentów m.in. w zakresie nauki własnej oraz wymogów sanitarnych związanych z sytuacją epidemiczną" Tomasz Krysiak 2024-03-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
894589 GUM2024ZP0020 GUM2024ZP0020 - Sukcesywne wykonywanie robót ogólnobudowlanych z zakresu bieżącej konserwacji obiektów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Joanna Laskowska 2024-03-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
886003 GUM2024ZP0014 Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych oraz materiałów opatrunkowych i jednorazowego sprzętu medycznego Dagmara Żukowska 2024-02-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
880901 GUM2024ZP0011 Zaprojektowanie i wdrożenie zmiany stałej organizacji ruchu na drodze wewnętrznej do budynków położonych na osiedlu studenckim przy ul. Dębowej 5 -13 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku Tomasz Krysiak 2024-02-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
877590 GUM2024ZP0003 GUM2024ZP0003 Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń parteru Budynku nr 3 do potrzeb Laboratorium Sercowo - Naczyniowego Katedry i Kliniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - CLEVERHEART University Interventional Core Laboratories wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Katarzyna Starula 2024-02-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
883078 GUM2024ZP0012 GUM2024ZP0012 - Dostawa termocyklera gradientowego Joanna Laskowska 2024-02-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
877462 GUM2024 ZP0002 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papieru dla jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Paulina Kowalska 2024-02-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
879942 GUM2024ZP0007 GUM2024ZP0007 Świadczenie usług Monitora Badania Klinicznego Katarzyna Starula 2024-02-06 09:00:00 Zamówienie z dziedziny nauki Service Go to
873035 GUM2024ZP0001 GUM2024ZP0001 - Usługa stworzenia testowej platformy informatycznej Joanna Laskowska 2024-01-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
876105 GUM2024ZP0004 Dostawa komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Dagmara Żukowska 2024-01-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
859567 GUM2023ZP0130 GUM2023ZP0130 - Wymiana rozdzielnicy głównej nn 0,4kV RGnn i modernizacja pomieszczenia pod potrzeby rozdzielnicy Joanna Laskowska 2024-01-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
865098 GUM2023ZP0133 GUM2023ZP0133 - Dostawa systemu detekcji i analizy obiektów fluorescencyjnych w podczerwieni Joanna Laskowska 2024-01-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
862850 GUM2023ZP0132 Zaprojektowanie i wdrożenie zmiany stałej organizacji ruchu na drodze wewnętrznej do budynków położonych na osiedlu studenckim przy ul. Dębowej 5 -13 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku Tomasz Krysiak 2024-01-25 13:06:10 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
832735 GUM2023ZP0103 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Tomasz Krysiak 2023-12-11 09:03:44 Przetarg nieograniczony Supply Go to
753517 GUM2023ZP0029 Wymiana urządzenia do przemieszczania osób z niepełnosprawnością ruchową zlokalizowanego w budynku nr 27 Centrum Naukowo-Badawczego Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dębinki 7 w Gdańsku Tomasz Krysiak 2023-05-24 11:43:37 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
721004 GUM2023 ZP0008 Sukcesywna dostawa gazów czystych, medycznych, technicznych, skroplonych i stałych przez okres 36 m-cy dla jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Paulina Kowalska 2023-02-20 09:05:45 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
456259 GUM2021 ZP0053 Dostawa robotyki dla preparatów histologicznych ze stacją roboczą, zintegrowanej z systemem archiwizacji preparatów biologicznych w biobanku klinicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Paulina Kowalska 2021-05-11 10:47:20 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
425376 GUM2021ZP0011 GUM2021ZP0011 Realizacja szkoleń w 20 pakietach w ramach projektu pn. „Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” Katarzyna Starula 2021-02-26 07:33:11 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
881336 GUM2024ZP0008 GUM2024ZP0008 Sukcesywna dostawa produktów leczniczych Katarzyna Starula 2024-02-15 11:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
856272 GUM2023ZP0128 GUM2023ZP0128 Świadczenie usług architekta i wiodącego projektanta rozwiązań informatycznych oraz kierowanie projektem informatycznym Katarzyna Starula 2024-01-04 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
851881 GUM2023ZP0126 GUM2023ZP0126 Wyposażenie sal w sprzęt wideokonferencyjny oraz dostawa ekranów interaktywnych w 2 pakietach w ramach projektu pn. „Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” Katarzyna Starula 2024-01-02 09:34:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
840762 GUM2023ZP0106 GUM2023ZP0106 Usługa dobrowolnej opieki medycznej dla pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i członków ich rodzin Katarzyna Starula 2024-01-02 11:37:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
844920 GUM2023ZP0113 GUM2023ZP0113 Zakup licencji na zanonimizowane dane medyczne, służące wypracowaniu korpusu mowy lekarzy w ramach projektu "Adaptacyjny system inteligentnego przetwarzania mowy lekarzy wraz ze strukturalizacją wyników badań i wspomaganiem procesu terapeutycznego" Katarzyna Starula 2023-12-05 09:48:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
829108 257/K/2023 KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ BUDOWY SZPITALA CENTRUM MEDYCYNY PEDIATRYCZNEJ Marzena Landowska 2023-11-14 14:59:00 Konkurs PZP - wnioski Service Go to
842086 GUM2023ZP0115 GUM2023ZP0115 Dostawa sprzętu medycznego, symulatorów anatomicznych i sprzętu weterynaryjnego w 4 pakietach Katarzyna Starula 2023-11-30 12:03:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
836732 GUM2023ZP0108 GUM2023ZP0108 Dostęp do bazy danych UpToDate dla Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Katarzyna Starula 2023-11-09 11:02:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
829107 GUM2023ZP0101 Sukcesywna usługa organizacji oraz obsługi cateringowej wydarzeń i spotkań związanych z realizacją projektu pt. "Umiędzynarodowienie na miarę potrzeb – diversity- inclusion - equality" Katarzyna Starula 2023-11-09 09:54:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
819688 GUM2023ZP0095 GUM2023ZP0095 Zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badaczy i sponsora w badaniu klinicznym w ramach prowadzonego projektu "Ocena skuteczności i bezpieczeństwa tlenoterapii hiperbarycznej jako terapii adjuwantowej w porównaniu z samym leczeniem biologicznym umiarkowanego i ciężkiego zaostrzenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u osób dorosłych" Katarzyna Starula 2023-10-13 14:01:00 Zamówienie z dziedziny nauki Service Go to