Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
763046 GUM2023ZP0037 Wykonywanie specjalistycznych badań laboratoryjnych wraz z interpretacją wyników Dagmara Żukowska 2023-06-07 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
774255 4/2023/materiały stomatologia - sukcesywna dostawa materiałów stomatologicznych w 8 pakietach dla potrzeb Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego GUMed Sp. z o.o Dagmara Żukowska 2023-06-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
771332 GUM2023ZP0047 GUM2023ZP0047 - Wykonanie przebudowy przyłącza wodociągowego wraz z bezwykopowym odtworzeniem uszkodzonego kanału kanalizacji deszczowej Joanna Laskowska 2023-06-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
766399 GUM2023ZP0042 GUM2023ZP0042 Usługa serwisu urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz klap pożarowych w obiektach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Katarzyna Starula 2023-06-12 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
775088 GUM2023 ZP0048 - jednorazowa dostawa odczynników w ramach badania projektu „Ocena wpływu preparatu mezenchymalnych komórek macierzystych galarety Whartona (WJMSCs) w leczeniu zwłókniających śródmiąższowych chorób płuc” finansowanego przez Agencję Badań Medycznych. Joanna Laskowska 2023-06-13 09:00:00 Zamówienie z dziedziny nauki Supply Go to
762165 GUM2023ZP0039 Budowa Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Gdańsku Dział Zamówień Publicznych 2023-06-16 09:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
775112 GUM2023ZP0049 Wykonanie robót budowlanych na terenie Międzywydziałowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni Dagmara Żukowska 2023-06-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
768656 GUM2023 ZP0046 Zakup sprzętu laboratoryjnego w 6-pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Paulina Kowalska 2023-06-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
757245 GUM2023ZP0031 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na budynkach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku Tomasz Krysiak 2023-05-29 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
766006 GUM2023ZP0044 Wymiana urządzenia do przemieszczania osób z niepełnosprawnością ruchową zlokalizowanego w budynku nr 27 Centrum Naukowo-Badawczego Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dębinki 7 w Gdańsku Tomasz Krysiak 2023-05-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Construction work Go to
766171 GUM2023ZP0045 GUM2023ZP0045 Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z uzgodnieniami dla obiektów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Katarzyna Starula 2023-05-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
763132 GUM2023ZP0040 GUM2023ZP0040 Wyposażenie sali filmowej na potrzeby realizacji materiałów wideo w ramach projektu pn.: „Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” Katarzyna Starula 2023-05-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
759289 GUM2023ZP0038 Wymiana rozdzielnic w pionie B w budynku laboratoryjnym Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy al. gen. Józefa Hallera 107 w Gdańsku Tomasz Krysiak 2023-05-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
757051 GUM2023ZP0036 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 7 (siedmiu) pakietach Tomasz Krysiak 2023-05-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
753111 GUM2023ZP0033 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i sprzętu weterynaryjnego w 4 (czterech) pakietach Tomasz Krysiak 2023-04-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
751713 GUM2023 ZP0030 Usługa zorganizowania spotkania integracyjnego dla pracowników, emerytów oraz rodzin pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Paulina Kowalska 2023-04-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
739160 3/2023/materiały stomatologia 3/2023/materiały stomatologia Sukcesywna dostawa materiałów stomatologicznych w 11 pakietach dla potrzeb Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego GUMed Sp. z o.o Dział Zamówień Publicznych 2023-04-13 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
753517 GUM2023ZP0029 Wymiana urządzenia do przemieszczania osób z niepełnosprawnością ruchową zlokalizowanego w budynku nr 27 Centrum Naukowo-Badawczego Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dębinki 7 w Gdańsku Tomasz Krysiak 2023-05-24 11:43:37 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
721004 GUM2023 ZP0008 Sukcesywna dostawa gazów czystych, medycznych, technicznych, skroplonych i stałych przez okres 36 m-cy dla jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Paulina Kowalska 2023-02-20 09:05:45 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
456259 GUM2021 ZP0053 Dostawa robotyki dla preparatów histologicznych ze stacją roboczą, zintegrowanej z systemem archiwizacji preparatów biologicznych w biobanku klinicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Paulina Kowalska 2021-05-11 10:47:20 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
425376 GUM2021ZP0011 GUM2021ZP0011 Realizacja szkoleń w 20 pakietach w ramach projektu pn. „Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” Katarzyna Starula 2021-02-26 07:33:11 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
756545 GUM2023ZP0032 GUM2023ZP0032 Świadczenie usług transportu badanych produktów leczniczych (BPL) oraz pomocniczych produktów leczniczych na terenie Polski na potrzeby projektów finansowanych przez Agencję Badań Medycznych Katarzyna Starula 2023-05-17 10:03:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
754225 GUM2023ZP0035 GUM2023ZP0035 Wykonanie rozbiórki oraz wykonanie nowego muru ceglanego Katarzyna Starula 2023-05-25 13:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
752823 GUM2023ZP0034 GUM2023ZP0034 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 6 pakietach Katarzyna Starula 2023-05-25 10:02:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
750928 GUM2023ZP0028 GUM2023ZP0028 Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: „Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” w 3 pakietach Katarzyna Starula 2023-05-04 14:37:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
710208 GUM2022ZP0139 GUM2022ZP0139 Dostawa zestawu do analizy ELISA i sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach Katarzyna Starula 2023-01-24 14:22:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
696856 GUM2022ZP0119 GUM2022ZP0119 Dostawa oprogramowania wraz z licencją „Platformy” oraz zestawem urządzeń umożliwiających zbieranie i analizę danych medycznych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych Katarzyna Starula 2023-02-13 09:07:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
698011 GUM2022ZP0133 GUM2022ZP0133 Dostawa wraz z transportem czasopism zagranicznych dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na 2023 r. Katarzyna Starula 2022-12-30 10:29:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
680882 GUM2022ZP0121 GUM2022ZP0121 Sukcesywna dostawa produktu leczniczego zawierającego w swoim składzie substancję czynną niwolumab Katarzyna Starula 2023-01-09 09:59:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
687333 GUM2022ZP0124 GUM2022ZP0124 Sukcesywna dostawa przewodów, kabli, źródeł światła i osprzętu elektroinstalacyjnego dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Katarzyna Starula 2022-12-05 11:18:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
684143 GUM2022ZP0128 GUM2022ZP0128 Dostawa fantomu do treningu znieczulania stomatologicznego, modelu anatomicznego ucha i krtani oraz sprzętu laboratoryjnego w 7 pakietach Katarzyna Starula 2022-12-05 11:19:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to