Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 00399353/01 z dnia 2023-09-15 Dostawa, instalacja i uruchomienie przenośnego analizatora rentgenowskiego z wyposażeniem oraz przeprowadzenie szkolenia zakresu obsługi dostarczonego analizatora i wszystkich elementów wchodzących w skład dostarczonego kompletu.

Deadlines:
Published : 15-09-2023 15:02:00
Placing offers : 25-09-2023 10:00:00
Offers opening : 25-09-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ ds. 33.docx docx 77.16 2023-09-15 15:02:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 138.03 2023-09-15 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 1.docx docx 30.48 2023-09-15 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2.doc doc 167 2023-09-15 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 3.docx docx 17.29 2023-09-15 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 4.docx docx 16.14 2023-09-15 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5.docx docx 18.18 2023-09-15 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 6.docx docx 29.51 2023-09-15 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 7.docx docx 14.44 2023-09-15 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 8.doc doc 31 2023-09-15 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 9.doc doc 36 2023-09-15 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 10.doc doc 31 2023-09-15 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 11.doc doc 35.5 2023-09-15 15:02:00 Proceeding
Informacja z otwarcia.docx docx 18.04 2023-09-25 13:05:21 Public message
Guest_SKAN_124156.pdf pdf 79.18 2023-09-25 13:05:21 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 22.44 2023-10-04 13:17:49 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 166.04 2023-10-04 13:17:49 Public message

Announcements

2023-10-04 13:17 Ewa Piasta - Grzegorczyk Witam
W załączeniu przesyłam pismo ZP- 2112/23

Z poważaniem

Ewa Piasta-Grzegorczyk

Informacja o wyborze [...].docx

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-25 13:05 Ewa Piasta - Grzegorczyk Witam
W załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert ds. nr 33/23.

Z poważaniem
Ewa Piasta-Grzegorczyk

Informacja z otwarci [...].docx

Guest_SKAN_124156.pd [...].pdf

2023-09-25 10:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 604.239,96 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 390