Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.04.2023 Bieżące utrzymanie dróg oraz zieleni w pasie przydrożnym dróg powiatowych zamiejskich Powiatu Głogowskiego.

Iwona Sajkowska
Powiat Głogowski
Deadlines:
Published : 26-05-2023 10:43:00
Placing offers : 13-06-2023 11:00:00
Offers opening : 13-06-2023 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_bieżące utrzymanie dróg oraz zieleni..docx docx 127.9 2023-05-26 10:43:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 153.35 2023-05-26 10:43:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 17.77 2023-05-26 10:43:00 Proceeding
PROJEKT umowa - bieżące utrzymanie.doc doc 340 2023-05-26 10:43:00 Proceeding
przedmiar.pdf pdf 833.19 2023-05-26 10:43:00 Proceeding
Wykaz dróg powiatowych zamiejskich (2021).xls xls 41.5 2023-05-26 11:05:53 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 33.28 2023-06-13 12:21:17 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 216.02 2023-06-13 14:41:30 Public message

Announcements

2023-06-13 14:41 Agnieszka Krawczyk INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

informacja o unieważ [...].pdf

2023-06-13 14:38 Agnieszka Krawczyk The message was withdrawn by the Buyer.
2023-06-13 12:21 Iwona Sajkowska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-13 11:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 250 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 291