Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.01.2023 Przebudowa boisk szkolnych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Głogowie oraz Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie, w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w podziale na części

Agnieszka Krawczyk
Powiat Głogowski
Deadlines:
Published : 15-03-2023 14:51:00
Placing offers : 17-05-2023 10:00:00
Offers opening : 17-05-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
umowa remonty boisk - projekt.docx docx 100.24 2023-03-15 14:51:00 Proceeding
SWZ_przebudowa boisk_POLSKI ŁAD.docx docx 159.03 2023-03-15 14:51:00 Proceeding
dokumentacja ekonomik.zip zip 58853.05 2023-03-15 14:51:00 Proceeding
Przedmiar robot ZSE_301C_09-22-kanaliz_deszczowa (1).pdf pdf 350.56 2023-03-15 14:51:00 Proceeding
Przedmiar robot_instal-oswietl ZSE_301_C.pdf pdf 401.31 2023-03-15 14:51:00 Proceeding
Przedmiar robót_301C_09-22 (2022) ZSE.pdf pdf 491.74 2023-03-15 14:51:00 Proceeding
dokumentacja politechniczna.zip zip 10078.29 2023-03-15 14:51:00 Proceeding
Przedmiar ZSP_402_jf.pdf pdf 303.16 2023-03-15 14:51:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 167.45 2023-03-15 14:51:00 Proceeding
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 439.68 2023-06-14 14:06:56 Public message
ZSE_Przedmiar robot_301C_09-22-kanaliz_deszczowa_rev2.pdf pdf 348.71 2023-03-24 14:46:18 Public message
ZSE_Przedmiar robot_instal-oswietl_301_C_rev2.pdf pdf 349.49 2023-03-24 14:46:18 Public message
ZSE_Przedmiar robót_301C_09-22 (2022)_rev2.pdf pdf 545.07 2023-03-24 14:46:18 Public message
ZSP_Przedmiar_402_jf_rev1_2.pdf pdf 344.67 2023-03-24 14:46:18 Public message
odpowiedź na wnioski nr 1, 2, 3 o wyjaśnienie SWZ.pdf pdf 434.06 2023-03-24 14:46:18 Public message
zmiana treści SWZ.pdf pdf 209.05 2023-03-29 15:34:46 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.67 2023-03-29 15:34:46 Public message
zmiana nr 2 do SWZ.pdf pdf 206.87 2023-04-12 14:37:55 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2.pdf pdf 34.67 2023-04-12 14:37:55 Public message
Zmiana nr 3 treści SWZ.pdf pdf 202.26 2023-04-20 13:55:15 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłosznia 3.pdf pdf 35.61 2023-04-20 13:55:15 Public message
odpowiedź na wnioski nr 4,5 i 6 oraz zmiana SWZ.pdf pdf 2566.57 2023-04-28 15:18:55 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4.pdf pdf 35.6 2023-04-28 15:18:55 Public message
MATEJKI_251_MCP.pdf pdf 11869.38 2023-04-28 15:18:55 Public message
STARE MIASTO_172_mdcp.pdf pdf 1866.24 2023-04-28 15:18:55 Public message
odp na wniosek nr 7 o wyjaśnienie SWZ.pdf pdf 182.91 2023-05-09 11:52:53 Public message
zmian nr 4 SWZ.pdf pdf 209.46 2023-05-11 15:16:16 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_5.pdf pdf 35.59 2023-05-11 15:16:16 Public message
odp na wnioski nr 8 i 9 o wyjaśnienie SWZ.pdf pdf 399.61 2023-05-12 15:01:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #741175.pdf pdf 36.92 2023-05-17 15:03:36 Public message

Announcements

2023-06-14 14:06 Iwona Sajkowska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-17 15:03 Agnieszka Krawczyk INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-17 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: … 5 000 000,00… zł brutto,
w tym:
CZĘŚĆ I - 2 500 000,00 zł;
CZĘŚĆ II - 2 500 000,00 zł.
2023-05-12 15:01 Agnieszka Krawczyk ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI NR 8 i 9 O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

odp na wnioski nr 8 [...].pdf

2023-05-11 15:16 Agnieszka Krawczyk Zmiana nr 4 treści SWZ

zmian nr 4 SWZ.pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-05-09 11:52 Agnieszka Krawczyk Odpowiedź na wniosek nr 7 o wyjaśnienie treści SWZ

odp na wniosek nr 7 [...].pdf

2023-04-28 15:18 Agnieszka Krawczyk ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI NR 4, 5 i 6 O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

odpowiedź na wnioski [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

MATEJKI_251_MCP.pdf

STARE MIASTO_172_mdc [...].pdf

2023-04-20 13:55 Agnieszka Krawczyk ZMIANA NR 3 TREŚCI SWZ + OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zmiana nr 3 treści S [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-04-12 14:37 Agnieszka Krawczyk ZMIANA NR 2 TREŚCI SWZ + OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

zmiana nr 2 do SWZ.p [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-03-29 15:34 Agnieszka Krawczyk ZMIANA TREŚCI SWZ + OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-03-24 14:46 Agnieszka Krawczyk ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI NR 1, 2 i 3 O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

ZSE_Przedmiar robot_ [...].pdf

ZSE_Przedmiar robot_ [...].pdf

ZSE_Przedmiar robót_ [...].pdf

ZSP_Przedmiar_402_jf [...].pdf

odpowiedź na wnioski [...].pdf

2023-03-24 14:23 Agnieszka Krawczyk The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1634