Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KPZ.271.5.2023 Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa” w Ostrołęce

Marzenna Suski
Miasto Ostrołęka Department: Miasto Ostrołęka
Deadlines:
Published : 07-02-2023 11:00:00
Placing offers : 22-02-2023 11:00:00
Offers opening : 22-02-2023 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 152.92 2023-02-07 11:00:00 Proceeding
2. SWZ.docx docx 277.6 2023-02-07 11:00:00 Proceeding
3. Dokumentacja projektowa.zip zip 72685.91 2023-02-07 11:00:00 Proceeding
4. STWiORB.zip zip 6340.24 2023-02-07 11:00:00 Proceeding
5. Przedmiary.zip zip 8280.08 2023-02-07 11:00:00 Proceeding
6. Stała organizacja ruchu.zip zip 7231.43 2023-02-07 11:00:00 Proceeding
7. Opinia i projekt geotechniczny.zip zip 11302.85 2023-02-07 11:00:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ z dn. 17.02.23.pdf pdf 1041.23 2023-02-17 11:40:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 35.12 2023-02-22 12:06:00 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 123.58 2023-02-27 08:34:03 Public message

Announcements

2023-02-27 08:34 Marzenna Suski Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-02-22 12:06 Marzenna Suski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2023-02-22 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 6 850 000,00 zł brutto.
2023-02-17 11:40 Marzenna Suski Wyjaśnienie treści SWZ

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1007