Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PO.271.68.2022 Dzierżawa zbiorników na ciekły azot wraz z dostawą ciekłego azotu dla budynków C i E oraz dostawa ciekłego azotu do budynku 1BC na podstawie umowy ramowej (2023/BZP 00057088)

Deadlines:
Published : 25-01-2023 12:22:00
Placing offers : 08-02-2023 10:00:00
Offers opening : 08-02-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 4 Umowa cz. 2.docx docx 76.97 2023-01-25 12:22:00 Proceeding
Zał. nr 5 Oświadczenie z art. 125 ust 1 PZP.docx docx 61.18 2023-01-25 12:22:00 Proceeding
Zał. nr 6 Oświadczenie dot. przyn. do gr kap.docx docx 59.76 2023-01-25 12:22:00 Proceeding
Zał. nr 7 RODO.docx docx 24.26 2023-01-25 12:22:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2023 BZP 00057088.pdf pdf 45.16 2023-01-25 12:22:00 Proceeding
SWZ PO.271.68.2022.pdf pdf 278.41 2023-01-25 12:22:00 Proceeding
Zał. nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 81.19 2023-01-25 12:22:00 Proceeding
Zał. nr 2 OPZ.docx docx 78.98 2023-01-25 12:22:00 Proceeding
Zał. nr 3 Umowa cz. 1.docx docx 84 2023-01-25 12:22:00 Proceeding
Zmiana terminu 296 2023 W.pdf pdf 156.23 2023-01-26 14:13:34 Public message
Ogłoszenie o zmianie 2023 BZP 00057088.pdf pdf 37.81 2023-01-26 14:13:34 Public message
Odpowiedzi na pytania 366 2023 W.pdf pdf 176.08 2023-02-01 12:12:17 Public message
Odpowiedzi na pytania 386 2023 W.pdf pdf 181.7 2023-02-02 14:27:21 Public message
Zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 81.7 2023-02-03 14:49:25 Public message
Ogłoszenie o zmianie terminu 2023 BZP 00057088 01.pdf pdf 37.04 2023-02-03 14:49:25 Public message
Zmiana terminu składania ofert_2.pdf pdf 156.96 2023-02-03 15:26:30 Public message
Odpowiedzi na pytania 431 2023 W.pdf pdf 158.33 2023-02-07 10:53:59 Public message
Protokół 444 2023 W.pdf pdf 165.2 2023-02-08 11:05:26 Public message
wybór oferty 495 2023 W.pdf pdf 171.68 2023-02-09 12:26:03 Public message
wybór oferty 471 2023 W.pdf pdf 171.63 2023-02-10 13:01:06 Public message

Announcements

2023-02-10 13:01 Anna Światowska Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 2.

wybór oferty 471 202 [...].pdf

2023-02-09 12:26 Anna Światowska Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 1.

wybór oferty 495 202 [...].pdf

2023-02-08 11:05 Anna Światowska Zamawiający przekazuje w załączeniu protokół z otwarcia ofert.

Protokół 444 2023 W. [...].pdf

2023-02-08 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
część 1: 516138,75 zł brutto.
część 2: 56887,50 zł brutto.
2023-02-07 10:53 Anna Światowska Zamawiający przekazuje w załączeniu odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-02-03 15:26 Aleksandra Orzechowska Zamawiający publikuje pismo o zmianie terminu.

Zmiana terminu skład [...].pdf

2023-02-03 14:49 Anna Światowska Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert. Szczegóły w załączeniu.

Zmiana terminu skład [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-02-02 14:27 Anna Światowska Zamawiający przekazuje w załączeniu odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-02-01 12:12 Anna Światowska Zamawiający przekazuje w załączeniu odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-01-26 14:13 Anna Światowska Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert.
Szczegóły w załączeniu.

Zmiana terminu 296 2 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 816