Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ID.272.3.1.2023 Modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie kamiennogórskim

Agnieszka Ławniczak
Powiat Kamiennogórski Department: Wydział Inwestycji i Drogownictwa
Deadlines:
Published : 09-01-2023 14:31:00
Placing offers : 08-02-2023 09:00:00
Offers opening : 08-02-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja projektowa.7z 7z 59205.87 2023-01-09 14:31:00 Proceeding
Formularze - wersja edytowalna.docx docx 56.12 2023-01-09 14:31:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 125 2023-01-09 14:31:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 1250.31 2023-01-09 14:31:00 Proceeding
Informacja - zmiana (1) Specyfikacji Warunków Zamówienia.pdf pdf 262.51 2023-01-16 13:00:07 Public message
Specyfikacja Warunków Zamówienia - zmiana (1).pdf pdf 1255.18 2023-01-16 13:00:07 Public message
Przedmiar robót (1) - zmiana (1).pdf pdf 167.92 2023-01-16 13:00:07 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.26 2023-01-16 13:00:07 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ (2).pdf pdf 319.73 2023-01-23 13:39:50 Public message
Specyfikacja Warunków Zamówienia (2).pdf pdf 1265.31 2023-01-23 13:39:50 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2).pdf pdf 36.26 2023-01-23 13:39:50 Public message
Informacja - zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (3).pdf pdf 243.55 2023-01-25 08:53:51 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3).pdf pdf 36.25 2023-01-25 08:53:51 Public message
Przedmiar robót - wiadukt (3).pdf pdf 399.08 2023-01-25 08:53:51 Public message
Specyfikacja Warunków Zamówienia (3).pdf pdf 1265.3 2023-01-25 08:53:51 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (4).pdf pdf 36.25 2023-01-27 11:08:37 Public message
Przedmiar robót - wiadukt (4).pdf pdf 399.06 2023-01-27 11:08:37 Public message
Specyfikacja Warunków Zamówienia (4).pdf pdf 1267.66 2023-01-27 11:08:37 Public message
Informacja - zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (4).pdf pdf 201.18 2023-01-27 11:08:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 252.51 2023-02-08 09:39:21 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 175.95 2023-02-10 07:46:02 Public message

Announcements

2023-02-10 07:46 Agnieszka Ławniczak Zamawiający przekazuje informację o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-02-08 09:39 Agnieszka Ławniczak Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-08 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 3 278 000,00 złotych gross (środki zabezpieczone w prowizorium budżetowym na rok 2023).
2023-01-27 11:08 Agnieszka Ławniczak Zamawiający przekazuje informację o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zmianie ulega termin składania ofert.
Termin składania ofert upływa 08.02.2023 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Przedmiar robót - wi [...].pdf

Specyfikacja Warunkó [...].pdf

Informacja - zmiana [...].pdf

2023-01-25 08:53 Agnieszka Ławniczak Zamawiający przekazuje informację o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zmianie ulega termin składania ofert.
Termin składania ofert upływa 06.02.2023 r.

Informacja - zmiana [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Przedmiar robót - wi [...].pdf

Specyfikacja Warunkó [...].pdf

2023-01-23 13:39 Agnieszka Ławniczak Zamawiający przekazuje wyjaśnienia/odpowiedzi w zakresie brzmienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmianie ulega termin składania ofert. Termin składania ofert upływa 02.02.2023 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Specyfikacja Warunkó [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-01-16 13:00 Agnieszka Ławniczak Zamawiający przekazuje informację o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zmianie ulega termin składania ofert.
Termin składania ofert upływa 27.01.2023 r.

Informacja - zmiana [...].pdf

Specyfikacja Warunkó [...].pdf

Przedmiar robót (1) [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1135