Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.34.2022 Dozór obiektu Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21 i ochrona transportowanych wartości pieniężnych w okresie 01.01.2023r. – 31.12.2023r.

Agnieszka Krawczyk
Powiat Głogowski
Deadlines:
Published : 08-12-2022 10:57:00
Placing offers : 16-12-2022 10:00:00
Offers opening : 16-12-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 143.56 2022-12-08 10:57:00 Proceeding
SWZ dozór 2023.docx docx 118.69 2022-12-08 10:57:00 Proceeding
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I WARUNKI ZAMÓWIENIA 2023.doc doc 28 2022-12-08 10:57:00 Proceeding
UMOWA OCHRONA 2023 - projekt.doc doc 139 2022-12-08 10:57:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #702450.pdf pdf 38.89 2022-12-16 10:41:54 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 213.76 2023-01-05 11:33:48 Public message

Announcements

2023-01-05 11:33 Agnieszka Krawczyk ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-12-16 10:41 Agnieszka Krawczyk INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-16 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 300 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 401