Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.36.2022 Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Głogowskiego w podziale na części, tj.: CZĘŚĆ I – Termomodernizacja budynku głównego szkoły oraz budynku „Zielone Warsztaty” w Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie. CZĘŚĆ II – Termomodernizacja budynku głównego szkoły oraz budynku sportowego I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie; CZĘŚĆ III - Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie.

Agnieszka Krawczyk
Powiat Głogowski
Deadlines:
Published : 07-12-2022 15:34:00
Placing offers : 29-12-2022 10:00:00
Offers opening : 29-12-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_termomodernizacja_30.11.2022.docx docx 201.33 2022-12-07 15:34:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 181.17 2022-12-07 15:34:00 Proceeding
projekt umowy LO1 korekta.doc doc 484 2022-12-07 15:34:00 Proceeding
projekt umowy Zespół Szkół Politechnicznych — korekta.doc doc 483.5 2022-12-07 15:34:00 Proceeding
projekt umowy Zespół Szkół Przyrodniczych - korekra.doc doc 484 2022-12-07 15:34:00 Proceeding
2021-002 LO1 w Głogowie budynek szkoły Audyt efektów ekologicznych.pdf pdf 367.83 2022-12-07 15:34:00 Proceeding
2021-002 LO1 w Głogowie budynek szkoły Audyt energetyczny.pdf pdf 2385.59 2022-12-07 15:34:00 Proceeding
2021-002 LO1 w Głogowie budynki sportowe Audyt efektu ekologicznego.pdf pdf 367.26 2022-12-07 15:34:00 Proceeding
2021-002 LO1 w Głogowie budynki sportowe Audyt energetyczny.pdf pdf 1879.38 2022-12-07 15:34:00 Proceeding
2021-003 ZSPiB Głogów bud główny audyt efektów ekologicznych.pdf pdf 367.61 2022-12-07 15:34:00 Proceeding
2021-003 ZSPiB Głogów bud główny audyt energetyczny.pdf pdf 2355.75 2022-12-07 15:34:00 Proceeding
2021-003 ZSPiB warsztat audyt efektu ekologicznego.pdf pdf 367.5 2022-12-07 15:34:00 Proceeding
2021-003 ZSPiB warsztat audyt energetyczny.pdf pdf 1722.47 2022-12-07 15:34:00 Proceeding
2021-004 ZSP w Głogowie Audyt efektów ekologicznych .pdf pdf 368.01 2022-12-07 15:34:00 Proceeding
2021-004 ZSP w Głogowie Audyt energetyczny.pdf pdf 2491.41 2022-12-07 15:34:00 Proceeding
Oświadczeniedot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.docx docx 17.18 2022-12-07 15:34:00 Proceeding
Załącznik nr 1A do SWZ_PFU_ZSPiB_GŁOGÓW_BUDYNEK GŁÓWNY.pdf pdf 459.35 2022-12-07 15:34:00 Proceeding
Załącznik nr 1A do SWZ_PFU_ZSPiB_GŁOGÓW_BUDYNEK ZIELONE WARSZTATY.pdf pdf 461.16 2022-12-07 15:34:00 Proceeding
Załącznik nr 1B do SWZ_PFU_LO1_GŁOGÓW_BUDYNEK SZKOŁY.pdf pdf 513.66 2022-12-07 15:34:00 Proceeding
Załącznik nr 1B do SWZ_PFU_LO1_GŁOGÓW_BUDYNKI SPORTOWE (3).docx docx 450.31 2022-12-07 15:34:00 Proceeding
Załącznik nr 1C do SWZ_PFU_ZSP_BUDYNEK DYDAKTYCZNY.pdf pdf 495.69 2022-12-07 15:34:00 Proceeding
odp na wniosek nr 1 i 2 oraz zmiana treści SWZ.pdf pdf 785.46 2022-12-21 15:07:50 Public message
PFU_LO1_GŁOGÓW_BUDYNEK SZKOŁY korekta.docx docx 450.17 2022-12-21 15:07:50 Public message
PFU_LO1_GŁOGÓW_BUDYNKI SPORTOWE korekta.docx docx 449.95 2022-12-21 15:07:50 Public message
PFU_ZSP_BUDYNEK DYDAKTYCZNY - korekta.docx docx 802.74 2022-12-21 15:07:50 Public message
projekt umowy LO1 korekta płatności.doc doc 483.5 2022-12-21 15:07:50 Public message
projekt umowy Zespół Szkół Politechnicznych — korekta płatności.doc doc 484 2022-12-21 15:07:50 Public message
projekt umowy Zespół Szkół Przyrodniczych - korekra płatności.doc doc 484 2022-12-21 15:07:50 Public message
załączniki do odpowiedzi na pyt..pdf pdf 1484.43 2022-12-21 15:07:50 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.05 2022-12-21 15:07:51 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #702179.pdf pdf 34.65 2022-12-29 15:08:15 Public message
informacja o wyborze_CZĘŚĆ II i III_na stronę.pdf pdf 380.65 2023-02-01 13:31:27 Public message
UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI ODRZUCENIA OFERTY POWRÓT DO BADANIA OFERT.pdf pdf 228.38 2023-02-02 15:13:42 Public message
informacja o wyborze CZĘŚĆ I_do publikacji.pdf pdf 209.01 2023-02-17 15:32:39 Public message

Announcements

2023-02-17 15:32 Agnieszka Krawczyk INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W CZĘŚCI I POSTĘPOWANIA

informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-02 15:13 Iwona Sajkowska UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI ODRZUCENIA OFERTY POWRÓT DO BADANIA OFERT

UNIEWAŻNIENIE CZYNNO [...].pdf

2023-02-01 13:31 Agnieszka Krawczyk INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

dotyczy CZĘŚCI II i III

informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-29 15:08 Agnieszka Krawczyk INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-29 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:
CZĘŚĆ I – 1 235 424,09 zł;
CZĘŚĆ II – 2 670 455,41 zł;
CZĘŚĆ III – 1 483 810,50 zł.
2022-12-21 15:07 Agnieszka Krawczyk ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI NR 1 i 2 O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ + ZAŁĄCZNIKI
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

odp na wniosek nr 1 [...].pdf

PFU_LO1_GŁOGÓW_BUDYN [...].docx

PFU_LO1_GŁOGÓW_BUDYN [...].docx

PFU_ZSP_BUDYNEK DYDA [...].docx

projekt umowy LO1 ko [...].doc

projekt umowy Zespół [...].doc

projekt umowy Zespół [...].doc

załączniki do odpowi [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1249