Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych – etap III

Tomasz Pustelak
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie Department: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Deadlines:
Published : 21-11-2022 15:52:00
Placing offers : 09-01-2023 10:00:00
Offers opening : 09-01-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WT.2370.27.2022- ogłoszenie o zamówieniu.pdf.pdf pdf 180.1 2022-11-21 15:52:00 Proceeding
WT.2370.27.2022 - SWZ - Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej - Etap III.docx docx 197.17 2022-11-21 15:52:00 Proceeding
WT.2370.27.2022 - SWZ - Rozbudowa systemu łączności.pdf pdf 10254.93 2022-11-21 15:52:00 Proceeding
WT.2370.27.2022 - zał. nr 1.1.pdf pdf 4872.92 2022-11-21 15:52:00 Proceeding
WT.2370.27.2022 - zał. nr 2,3,5,6,7,8 do SWZ.doc doc 232 2022-11-21 15:52:00 Proceeding
WT.2370.27.2022 - zał. nr 1.2.pdf pdf 4861.87 2022-11-21 15:52:00 Proceeding
WT.2370.27.2022 - zał. nr 4 do SWZ - JEDZ.doc doc 298.5 2022-11-21 15:52:00 Proceeding
WT.2370.27.2022 - zał. nr 9 do SWZ - wzór umowy.docx docx 212.67 2022-11-21 15:52:00 Proceeding
WT.2370.27.2022 - zał. nr 10 do SWZ - oswiadczenia wykonawcy z art 125 ust 1 Pzp ustawa sankcyjna.docx docx 139.13 2022-11-21 15:52:00 Proceeding
WT.2370.27.2022 -Zmiana treści SWZ.T.pdf pdf 227.76 2022-12-12 14:46:00 Public message
WT.2370.27.2022 - Zał 1.2.4 do SWZ - Typy anten VHF - korekta.pdf pdf 463.21 2022-12-12 14:46:01 Public message
WT.2370.27.2022 - Zał 1.1.4 do SWZ - Typy anten VHF - korekta.pdf pdf 461.59 2022-12-12 14:46:01 Public message
WT.2370.27.2022 - zał. nr 9 do SWZ - wzór umowy - korekta.docx docx 212.69 2022-12-12 14:46:01 Public message
2022-OJS239-688827-pl - Sprostowanie.pdf pdf 72.59 2022-12-12 14:46:01 Public message
WT.2370.27.2022 - Wyjaśnienia treści SWZ.T.pdf pdf 220.48 2022-12-12 15:03:37 Public message
WT.2370.27.2022 -Zmiana treści SWZ 2.pdf pdf 413.04 2022-12-23 12:15:02 Public message
WT.2370.27.2022 -Zmiana treści SWZ 2.docx docx 37.29 2022-12-23 12:15:02 Public message
2022-OJS248-724506-pl - Sprostowanie 2.pdf pdf 68.03 2022-12-23 12:15:02 Public message
WT.2370.27.2022 - zał. nr 9 do SWZ - wzór umowy – korekta 2.docx docx 214.84 2022-12-23 12:15:02 Public message
WT.2370.27.2022 -Zmiana treści SWZ 3 -.pdf pdf 472.66 2022-12-27 11:17:29 Public message
WT.2370.27.2022 -Zmiana treści SWZ 3.pdf pdf 399.81 2022-12-27 11:17:29 Public message
WT.2370.27.2022 - zał. nr 9 do SWZ - wzór umowy – korekta 3.docx docx 214.7 2022-12-27 11:17:29 Public message
WT.2370.27.2022 - zał. nr 5 do SWZ - korekta 2.docx docx 72.93 2022-12-27 11:17:29 Public message
WT.2370.27.2022 - Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 371.75 2023-01-09 11:54:40 Public message
WT.2370.27.2022 - Informacja z otwarcia ofert.doc doc 298.5 2023-01-09 11:54:40 Public message
WT.2370.27.2022 - Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 703.33 2023-01-27 22:02:27 Public message
WT.2370.27.2022 - Informacja o wyborze oferty.doc doc 233 2023-01-27 22:02:27 Public message

Announcements

2023-01-27 22:02 Tomasz Pustelak WT.2370.27.2022 - Informacja o wyborze oferty

WT.2370.27.2022 - In [...].pdf

WT.2370.27.2022 - In [...].doc

2023-01-09 11:54 Tomasz Pustelak WT.2370.27.2022 - Informacja z otwarcia ofert

WT.2370.27.2022 - In [...].pdf

WT.2370.27.2022 - In [...].doc

2023-01-09 10:00 Buyer message zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 3.892.462,92 zł.
część 1 - 2.308.797,19 zł,
część 2 - 1.583.665,73 zł,
2022-12-27 11:17 Wojciech Cierpisz WT.2370.27.2022 -Zmiana treści SWZ 3

WT.2370.27.2022 -Zmi [...].pdf

WT.2370.27.2022 -Zmi [...].pdf

WT.2370.27.2022 - za [...].docx

WT.2370.27.2022 - za [...].docx

2022-12-23 12:15 Wojciech Cierpisz WT.2370.27.2022 - Zmiana treści SWZ 2

WT.2370.27.2022 -Zmi [...].pdf

WT.2370.27.2022 -Zmi [...].docx

2022-OJS248-724506-p [...].pdf

WT.2370.27.2022 - za [...].docx

2022-12-12 15:03 Wojciech Cierpisz WT.2370.27.2022 - Wyjaśnienia treści SWZ

WT.2370.27.2022 - Wy [...].pdf

2022-12-12 14:46 Wojciech Cierpisz WT.2370.27.2022 - Zmiana treści SWZ

WT.2370.27.2022 -Zmi [...].pdf

WT.2370.27.2022 - Za [...].pdf

WT.2370.27.2022 - Za [...].pdf

WT.2370.27.2022 - za [...].docx

2022-OJS239-688827-p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 582