Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: INiZP.272.10.2022 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I WYPOSAŻENIA

Starostwo Powiatowe Człuchów
Powiat Człuchów Department: Starostwo Powiatowe w Człuchowie
Deadlines:
Published : 21-11-2022 12:20:00
Placing offers : 03-01-2023 09:00:00
Offers opening : 03-01-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01_ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS224-644568-pl.pdf pdf 181.63 2022-11-21 12:20:00 Proceeding
02_SWZ dostawa sprzętu medycznego-sig.pdf pdf 13017.93 2022-11-21 12:20:00 Proceeding
03_Załącznik nr 1 do SWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 2292.76 2022-11-21 12:20:00 Proceeding
04_Załącznik nr 2 do SWZ formularz oferty.docx docx 137.78 2022-11-21 12:20:00 Proceeding
05_Załącznik nr 3a do SWZ - formularz rzeczowy cz. 1.odt odt 225.52 2022-11-21 12:20:00 Proceeding
06_Załącznik nr 3b do SWZ - formularz rzeczowy cz. 2.odt odt 199.67 2022-11-21 12:20:00 Proceeding
07_Załącznik nr 3c do SWZ - formularz rzeczowy cz. 3.odt odt 157.18 2022-11-21 12:20:00 Proceeding
08_Załącznik nr 3d do SWZ - formularz rzeczowy cz. 4.odt odt 148.4 2022-11-21 12:20:00 Proceeding
09_Załącznik nr 3e do SWZ - formularz rzeczowy cz. 5.odt odt 187.46 2022-11-21 12:20:00 Proceeding
10_Załącznik nr 4 do SWZ - Formularz cenowy.xlsx xlsx 73.03 2022-11-21 12:20:00 Proceeding
11_Załącznik nr 5 do SWZ - JEDZ.zip zip 85.24 2022-11-21 12:20:00 Proceeding
12_Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie o wyrobie medycznym.odt odt 99.56 2022-11-21 12:20:00 Proceeding
13_Załącznik nr 7 do SWZ - oswiadczenie o aktualnych informacjach.odt odt 97.95 2022-11-21 12:20:00 Proceeding
14_Załącznik nr 8 do SWZ - oświadczenie grupa kapitałowa.odt odt 100.77 2022-11-21 12:20:00 Proceeding
15_Załącznik nr 9a do SWZ - oświadczenie dotyczące szczególnych przesłanek wykluczenia.odt odt 105.11 2022-11-21 12:20:00 Proceeding
16_Załącznik nr 9b do SWZ - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dot. szczeg przesłanek wykluczenia.docx docx 115.67 2022-11-21 12:20:00 Proceeding
17_Załącznik nr 10 do SWZ - wykaz dostaw.docx docx 115.37 2022-11-21 12:20:00 Proceeding
18_Załącznik nr 11 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 909.25 2022-11-21 12:20:00 Proceeding
zmiana treści SWZ-sig.pdf pdf 641.64 2022-12-19 14:49:33 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 67.38 2022-12-21 09:42:40 Public message
01_ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS224-644568-pl.pdf pdf 181.63 2022-12-23 09:45:32 Public message
wyjaśnienia treści SWZ_23_12_2022-sig.pdf pdf 1272.64 2022-12-23 09:45:32 Public message
zmiana treści SWZ nr 2-sig.pdf pdf 652.17 2022-12-23 09:45:32 Public message
03_Załącznik nr 1 do SWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 2376.07 2022-12-23 09:45:32 Public message
05_Załącznik nr 3a do SWZ - formularz rzeczowy cz. 1_aktualizacja 23_12_2022.odt odt 225.27 2022-12-23 09:45:32 Public message
09_Załącznik nr 3e do SWZ - formularz rzeczowy cz. 5_aktualizacja 23_12_2022.odt odt 187.59 2022-12-23 09:45:32 Public message
2022-OJS248-714455-pl-1.pdf pdf 67.78 2022-12-23 10:02:28 Public message
informacja z sesji otwarcia ofert-sig.pdf pdf 657.36 2023-01-03 14:51:34 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty-sig.pdf pdf 699.44 2023-01-19 13:00:09 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty 2_3_5-sig.pdf pdf 703.86 2023-01-26 13:04:12 Public message

Announcements

2023-01-26 13:04 Starostwo Powiatowe Człuchów Zamawiający Powiat Człuchowski zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w załączeniu udostępnia Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 2, części nr 3 oraz części nr 5 w prowadzonym postępowaniu nr INiZP.272.10.2022 pn. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I WYPOSAŻENIA.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-01-19 13:00 Starostwo Powiatowe Człuchów Zamawiający Powiat Człuchowski zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w załączeniu udostępnia Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 1 oraz części nr 4 w prowadzonym postępowaniu nr INiZP.272.10.2022 pn. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I WYPOSAŻENIA.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-01-03 14:51 Lucyna Kryzel Zamawiający – Powiat Człuchowski przekazuje informację z sesji otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu pn. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I WYPOSAŻENIA.

informacja z sesji o [...].pdf

2023-01-03 09:00 Buyer message Zamawiający – Powiat Człuchowski informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi:
Część 1 (Pakiet nr 1) - 1 380 000,00 złotych brutto.
Część 2 (Pakiet nr 2) - 266 000,00 złotych brutto
Część 3 (Pakiet nr 3) - 1 150 000,00 złotych brutto
Część 4 (Pakiet nr 4) - 395 000,00 złotych brutto
Część 5 (Pakiet nr 5) - 159 000,00 złotych brutto
2022-12-23 10:02 Lucyna Kryzel Zamawiający - Powiat Człuchowski na podstawie art. 88 ust. 1, w związku z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, udostępnia drugą zmianę ogłoszenia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia".

2022-OJS248-714455-p [...].pdf

2022-12-23 09:45 Lucyna Kryzel Zamawiający - Powiat Człuchowski na podstawie art. 88 ust. 1, w związku z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, udostępnia zmianę ogłoszenia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia".
Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ oraz na podstawie art. 137 ust. 5, udostępnia zmianę treści SWZ.

01_ogłoszenie o zamó [...].pdf

wyjaśnienia treści S [...].pdf

zmiana treści SWZ nr [...].pdf

03_Załącznik nr 1 do [...].pdf

05_Załącznik nr 3a d [...].odt

09_Załącznik nr 3e d [...].odt

2022-12-21 09:42 Lucyna Kryzel Zamawiający - Powiat Człuchowski na podstawie art. 88 ust. 1, w związku z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, udostępnia zmianę ogłoszenia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia".

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-12-19 14:49 Lucyna Kryzel Zamawiający - Powiat Człuchowski na podstawie art. 137 ust. 5, udostępnia zmianę treści SWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia.

zmiana treści SWZ-si [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2052