Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
774793 BZP.271.23.2023.PB Dostawa wyposażenia technicznego w urządzenia i sprzęt do organizacji zawodów sportowych na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Paderewskiego w Dębicy Paweł Broszewski 2023-06-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
772825 BZP.271.21.2023.PB „Rewitalizacja Parku Słonecznego” – wykonanie robót budowlanych etap 1 Paweł Broszewski 2023-06-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
764082 BZP.271.19.2023.PB „Rozwój Dębickich terenów inwestycyjnych” - roboty uzupełniające do umowy Nr IMI 48/2022 z dnia 25 lipca 2023 r. Paweł Broszewski 2023-05-31 15:30:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Construction work Go to
769673 BZP.271.20.2023.MK Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa ul. Głowackiego i Strumskiego (2)" Mateusz Krajewski 2023-05-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
747655 BZP.271.16.2023.MKa Roboty budowlane związane z remontami dróg na terenie miasta Dębica w 2023 roku:– powtórzenie podobnego rodzaju usług jak w umowie IMI/12/2023 z dnia 11.01.2023 r. – rozbudowa PSZOKU Mateusz Krajewski 2023-05-27 14:35:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Construction work Go to
751863 BZP.271.17.2023.MKa Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg, terenów otwartych, budynków, jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica Magdalena Kasprzyk 2023-05-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
740389 BZP.271.15.2023.MK Rozwój terenów inwestycyjnych w Gminie Miasta Dębica – II Etap – rozwój infrastruktury drogowej Mateusz Krajewski 2023-05-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
757003 BZP.271.18.2023.PB Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Leśnej wraz z niezbędnymi bocznymi ulicami oraz odwodnieniem całego terenu – poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (2) Paweł Broszewski 2023-05-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
739032 BZP.271.13.2023.MK Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Dębicy. Mateusz Krajewski 2023-04-24 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
743331 BZP.271.12.2023.PB Konserwacja i bieżące utrzymanie potoków, rowów i cieków wodnych na terenie miasta Dębica w roku 2023. Paweł Broszewski 2023-04-07 15:30:00 UE - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
735895 BZP.271.14.2023.MK „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej – budowa parkingu postojowego dla autobusów przy ul. Słonecznej przy ST Dębica” Mateusz Krajewski 2023-03-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
739517 BZP.271.9.2023.MKa Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Leśnej wraz z niezbędnymi bocznymi ulicami oraz odwodnieniem całego terenu. Magdalena Kasprzyk 2023-03-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
690400 BZP.271.54.2022.PB „Dostawa i zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” dla Gminy Miasta Dębica (3) Paweł Broszewski 2023-01-09 11:29:54 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to