Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.54.2022.PB „Dostawa i zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” dla Gminy Miasta Dębica (3)

Paweł Broszewski
Gmina Miasta Dębica
Deadlines:
Published : 15-11-2022 15:17:00
Placing offers : 09-01-2023 11:29:54
Offers opening : 10-01-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularze do wypełnienia.doc doc 447.5 2022-11-15 15:17:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 162.2 2022-11-15 15:17:00 Proceeding
SWZ i załączniki - PPGR.pdf pdf 1102.42 2022-11-15 15:17:00 Proceeding
zał nr 6 - PassMark CPU Benchmarks - New Laptop CPUs Performance-15-11-2022.pdf pdf 390.32 2022-11-15 15:17:00 Proceeding
zał. nr 7 - PassMark CPU Benchmarks - New Desktop CPUs Performance-15-11-2022.pdf pdf 406.96 2022-11-15 15:17:00 Proceeding
aktualizacja 21.11.2022 - SWZ i załączniki.pdf pdf 1050.64 2022-11-21 11:17:01 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.84 2022-11-21 11:17:01 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 440.06 2022-11-21 11:17:01 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 36.69 2022-11-25 13:50:23 Public message
Pytania i odpowiedzi 2.pdf pdf 268.71 2022-11-25 13:50:23 Public message
aktualizacja 29.11.2022 - SWZ i załączniki.pdf pdf 961.24 2022-11-30 09:09:56 Public message
Pytania i odpowiedzi 3.pdf pdf 305.13 2022-11-30 09:09:56 Public message
zmiana treści SWZ.pdf pdf 237.97 2022-12-02 13:25:41 Public message
aktualizacja 02.12.2022 - SWZ i załączniki.pdf pdf 955.32 2022-12-02 13:25:41 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.pdf pdf 36.68 2022-12-02 13:25:41 Public message
aktualizacja 16.12.2022 - SWZ i załączniki.pdf pdf 955.86 2022-12-16 12:00:11 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4.pdf pdf 37.45 2022-12-16 12:00:11 Public message
zmiana treści SWZ 2.pdf pdf 240.87 2022-12-16 12:00:11 Public message
aktualizacja 29.12.2022 - SWZ i załączniki.pdf pdf 975.48 2022-12-29 13:47:29 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5.pdf pdf 40.65 2022-12-29 13:47:29 Public message
zmiana treści SWZ 3.pdf pdf 243.14 2022-12-29 13:47:29 Public message
Informacja o unieważnieniu.pdf pdf 291.25 2023-01-09 11:23:28 Public message
Informacja o unieważnieniu.pdf pdf 291.25 2023-01-09 11:28:35 Public message

Announcements

2023-01-09 11:29 Paweł Broszewski Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: zamawiający unieważnia postępowanie przed upływem terminu składania ofert. Szczegóły w złączonym piśmie.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-01-09 11:23 Paweł Broszewski Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania przed upływem terminu składania ofert. Szczegóły w załączonym piśmie.

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-12-29 13:47 Paweł Broszewski Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminów składania, otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą:
Nowy termin składania ofert: 10.01.2023 r., godz.: 10:00.
Nowy termin otwarcia ofert: 10.01.2023 r., godz.: 10:30.
Nowy termin związania ofertą: 08.02.2023 r.
W związku z powyższym Zamawiający publikuje Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

aktualizacja 29.12.2 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana treści SWZ 3. [...].pdf

2022-12-16 12:00 Paweł Broszewski Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminów składania, otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą:
Nowy termin składania ofert: 03.01.2023 r., godz.: 10:00.
Nowy termin otwarcia ofert: 03.01.2023 r., godz.: 10:30.
Nowy termin związania ofertą: 01.02.2023 r.
W związku z powyższym Zamawiający publikuje Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

aktualizacja 16.12.2 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana treści SWZ 2. [...].pdf

2022-12-02 13:25 Paweł Broszewski Zamawiający dokonuje zmiany terminów składania, otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą:
Nowy termin składania ofert: 22.12.2022 r., godz.: 10:00.
Nowy termin otwarcia ofert: 22.12.2022 r., godz.: 10:30.
Nowy termin związania ofertą: 20.01.2023 r.
W związku z powyższym Zamawiający publikuje Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

aktualizacja 02.12.2 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-30 09:09 Paweł Broszewski Zamawiający publikuje trzeci zestaw pytań wraz ze zmianą SWZ w zakresie warunków umowy.

aktualizacja 29.11.2 [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-11-25 13:50 Paweł Broszewski Zamawiający publikuje drugi zestaw pytań wraz z wyjaśnieniami.
Zamawiający dokonuje zmiany terminów składania, otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą:
Nowy termin składania ofert: 07.12.2022 r., godz.: 10:00.
Nowy termin otwarcia ofert: 07.12.2022 r., godz.: 10:30.
Nowy termin związania ofertą: 05.01.2023 r.
W związku z powyższym Zamawiający publikuje Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-11-21 11:17 Paweł Broszewski Zamawiający publikuje pierwszy zestaw wyjaśnień treści SWZ wraz ze zmianą treści SWZ w zakresie kwot wadium oraz zmianą terminów:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
Dla części I: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100).
Dla części II: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).”

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający dokonuje zmiany terminów składania, otwarcia ofert o raz terminu związania ofertą:
Nowy termin składania ofert: 29.11.2022 r., godz.: 10:00.
Nowy termin otwarcia ofert: 29.11.2022 r., godz.: 10:30.
Nowy termin związania ofertą: 28.12.2022 r.

aktualizacja 21.11.2 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1662