Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: elementy szalunków do wykopu

Deadlines:
Published : 07-02-2024 12:08:00
Placing offers : 13-02-2024 13:00:00
Offers opening : -
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Jesteśmy zainteresowani dostawą szalunku do wykopu, który składałby się z mniejszych elementów o wadze każdego do 50 kg i długości ok. 2m w ścianach bocznych i 3m w ścianach szczytowych.  Przewidujemy możliwość montażu szalunku poprzez poziome wsuwanie/wysuwanie elementów dłuższym bokiem jeden na drugi (dłuższe boki elementów przylegają do siebie po zamontowaniu, a krótsze boki elementów wsunięte są w słupy lub prowadnice w elemencie sąsiednim), jak i pionowe tj. dłuższe boki elementów  wsunięte są w słupy lub prowadnice w elemencie sąsiednim a krótsze boki znajdują się u góry i u dołu, co umożliwia montowanie szalunku w wykopie z istniejącą infrastrukturą techniczną lub umieszczenie elementu infrastruktury np. rury. Prosimy o wycenę poszczególnych elementów wchodzących w skład szalunku do wykopu wraz załączeniem danych technicznych i rysunków (ewentualnie karty katalogowe):

1. element ściany bocznej montowany poziomo,

2. element ściany bocznej montowany pionowo,

3. element ściany szczytowej ( o ile różni się od elementu ściany bocznej), 

4. dodatkowe elementy, jak słup: narożny, boczny (o ile są konieczne).

5. rozpory,

6. inne elementy konieczne do wykonania szalunku.

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 95 727 96 45

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 element ściany bocznej poziomy wsuwany poziomo 1 pc. - (0)
2 element ściany bocznej wsuwany pionowo 1 pc. - (0)
3 element ściany szczytowej wsuwany poziomo 1 pc. - (0)
4 słup narożny pomiędzy ścianą boczną a szczytową 1 pc. - (0)
5 słup łączący w ścianie bocznej 1 pc. - (0)
6 rozpora regulowana 1 pc. - (0)
7 inne elementy zestawu po 1 sztuce 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3176 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Oczekiwany termin realizacji 7 dni. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować możliwie najszybszy termin realizacji (0)
3 elementy szalunku do wykopów - Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz (0)
4 Gwarancja - Oczekiwany okres gwarancji 24 miesiące. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować alternatywne warunki gwarancyjne (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 332