Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RTiI.271.1.2024 „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9 w Lidzbarku Warmińskim”

Deadlines:
Published : 06-02-2024 13:43:00
Placing offers : 29-02-2024 08:00:00
Offers opening : 29-02-2024 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 168.32 2024-02-06 13:43:00 Proceeding
Projekt budowlany.zip zip 22314.44 2024-02-06 13:43:00 Proceeding
Projekty techniczne.zip zip 5616 2024-02-06 13:43:00 Proceeding
Przedmiary.zip zip 4569.28 2024-02-06 13:43:00 Proceeding
SWZ_Termo_Dąbrowskiego! .pdf pdf 1128.93 2024-02-06 13:43:00 Proceeding
Zalecenia konserwatora.zip zip 1940.04 2024-02-06 13:43:00 Proceeding
Załączniki w wersji edytowalnej.doc doc 706.5 2024-02-06 13:43:00 Proceeding
Modyfikacja treści SWZ.pdf pdf 116.93 2024-02-16 14:49:35 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 35.43 2024-02-16 14:50:08 Public message
Pytania i wyjaśnienia_2.pdf pdf 125.26 2024-02-20 12:36:48 Public message
Pytania i wyjaśnienia_3.pdf pdf 106.69 2024-02-23 14:26:31 Public message
Pytania i wyjaśnienia_4.pdf pdf 105.29 2024-02-26 14:40:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 107.88 2024-02-29 09:33:42 Public message
Unieważnienie_strona.pdf pdf 132.84 2024-03-01 09:15:49 Public message

Announcements

2024-03-01 09:15 Iwona Kocęba Informacja o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie_strona [...].pdf

2024-02-29 09:33 Iwona Kocęba Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-29 08:00 Buyer message Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia wynosi: 612.500,00 zł gross (słownie: sześćset dwanaście tysięcy pięćset złotych)
2024-02-26 14:40 Iwona Kocęba Odpowiedź na wniosek z dnia 26.02.2024 o wyjaśnienie treści SWZ

Pytania i wyjaśnieni [...].pdf

2024-02-23 14:26 Iwona Kocęba Pytania i wyjaśnienia - 3

Pytania i wyjaśnieni [...].pdf

2024-02-20 12:36 Iwona Kocęba Pytanie i odpowiedź -2. Uwaga załączony przedmiar robót: Naprawa hydroizolacji fundamentów

Pytania i wyjaśnieni [...].pdf

2024-02-16 14:50 Iwona Kocęba Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-02-16 14:49 Iwona Kocęba Wyjaśnienia treści SWZ. Uwaga! Zmiana terminu składania ofert

Modyfikacja treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1024