Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IR.272.3.2024 Zakup autobusu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie dofinansowanego ze środków PFRON w ramach „PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”

Anna Szadkowska-Czupa
POWIAT WOŁOWSKI
Deadlines:
Published : 31-01-2024 11:57:00
Placing offers : 13-02-2024 12:00:00
Offers opening : 13-02-2024 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 156.66 2024-01-31 11:57:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1497.16 2024-01-31 11:57:00 Proceeding
ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTY.docx docx 58.28 2024-01-31 11:57:00 Proceeding
ZAŁ. NR 2 - OŚWIADCZENIE.docx docx 30.89 2024-01-31 11:57:00 Proceeding
ZAŁ. NR 3 - WYKAZ DOSTAW.docx docx 28.05 2024-01-31 11:57:00 Proceeding
ZAŁ. NR 4 - ZOBOWIĄZANIE.doc doc 275 2024-01-31 11:57:00 Proceeding
ZAŁ. NR 5 - WZÓR UMOWY.doc doc 116 2024-01-31 11:57:00 Proceeding
ZAŁ. NR 6 - OŚWIADCZENIE ART. 7 UST.1.docx docx 28.62 2024-01-31 11:57:00 Proceeding
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ z DN. 05.02.2024.pdf pdf 320.49 2024-02-05 13:15:05 Public message
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ z DN. 06.02.2024.pdf pdf 264.32 2024-02-06 14:28:38 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dn. 06.02.2024r..pdf pdf 53.78 2024-02-06 14:28:38 Public message
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ Z DN. 09.02.2024.pdf pdf 633.86 2024-02-09 13:15:26 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DN. 09.02.2024r..pdf pdf 37.47 2024-02-09 13:18:54 Public message
Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 66.5 2024-02-13 13:35:17 Public message
Wybór - Platforma z dnia 01.03.2024r..pdf pdf 108.29 2024-03-01 10:03:12 Public message

Announcements

2024-03-01 10:03 Angelika Błońska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 01.03.2024 r.

Wybór - Platforma z [...].pdf

2024-02-13 13:35 Angelika Błońska Informacja z sesji otwarcia ofert z dn. 13.02.2024 r.

Informacja z sesji o [...].pdf

2024-02-13 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 450 000,00 zł brutto.
2024-02-09 13:18 Anna Szadkowska-Czupa Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 09.02.2024 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

2024-02-09 13:15 Anna Szadkowska-Czupa Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ z dn. 09.02.2024 r.

WYJAŚNIENIA I MODYFI [...].pdf

2024-02-06 14:28 Angelika Błońska Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ z dn. 06.02.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI S [...].pdf

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

2024-02-05 13:15 Angelika Błońska Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ z dn. 05.02.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 757