Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 12_ CUW.SAZ.4440.12.2024.AS - przygotowanie i dostawa posiłków dla podopiecznych Zespołu Dziennych Domów Pomocy

CUW ZAMÓWIENIA
Miasto Poznań Department: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Deadlines:
Published : 02-02-2024 10:24:00
Placing offers : 19-02-2024 09:00:00
Offers opening : 19-02-2024 13:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specificationsMiasto Poznań Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Aleje Niepodległości 27

61-714 Poznań

Nr telefonu. +48 61 10 21 700,

Adres poczty elektronicznej  cuw@m.poznan.pl

Adres strony internetowej Centrum Usług Wspólnych: https://www.poznan.pl/cuw

 

działające w imieniu i na rzecz

Miasto Poznań Zespół Dziennych Domów Pomocy

ul. M. Konopnickiej 18

60-771 Poznań

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE 2024_BZP 00087971_01.pdf pdf 74.75 2024-02-02 10:24:00 Proceeding
SWZ.DOCX DOCX 67.09 2024-02-02 10:24:00 Proceeding
ZAŁ 2_SWZ_FORMULARZ OFERTOWY.DOC DOC 62.5 2024-02-02 10:24:00 Proceeding
ZAŁ 3_SWZ_OŚWIADCZENIE DO OFERTY.DOC DOC 68 2024-02-02 10:24:00 Proceeding
ZAŁ 4_SWZ_ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU.DOCX DOCX 22.62 2024-02-02 10:24:00 Proceeding
ZAŁ 5_SWZ_OSWIADCZENIE KONSORCJUM.DOC DOC 39.5 2024-02-02 10:24:00 Proceeding
ZAŁ 6_SWZ_WYKAZ USŁUG.DOC DOC 46 2024-02-02 10:24:00 Proceeding
ZAŁ 7_ SWZ_WYKAZ SRODKÓW TRANSPORTU.DOCX DOCX 22.98 2024-02-02 10:24:00 Proceeding
ZAŁ 8_SWZ_OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITALOWA.DOC DOC 38.5 2024-02-02 10:24:00 Proceeding
ZAŁ 9_SWZ_OSWIADCZENIE.DOC DOC 39.5 2024-02-02 10:24:00 Proceeding
ZAŁ 10_SWZ_WZÓR ARKUSZA OPIEKUNA DEGUSTACJI.DOCX DOCX 17.91 2024-02-02 10:24:00 Proceeding
ZAŁ 11_SWZ_WZÓR ARKUSZA OCENY CZŁONKA ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO.DOCX DOCX 14.71 2024-02-02 10:24:00 Proceeding
ZAŁ NR 4 DO UMOWY TABELA ZAMIENNIKÓW SEZONOWYCH 30 01 2024.PDF PDF 178.61 2024-02-02 10:24:00 Proceeding
ZAŁ. NR 3 DO UMOWY - JADŁOSPIS PODSTAWOWY 2024 -30.01.2024.PDF PDF 227.79 2024-02-02 10:24:00 Proceeding
2024_BZP 00100326_01 OGŁOSZENIE ZMIANA TERMINU.pdf pdf 35.31 2024-02-10 07:27:49 Public message
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ZMIANA TERMINU.DOCX.XAdES XAdES 5.31 2024-02-10 07:27:49 Public message
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ZMIANA TERMINU.DOCX DOCX 30.07 2024-02-10 07:27:49 Public message
ODPOWIEDZI I MODYFIKACJA.DOCX DOCX 40.01 2024-02-14 15:20:09 Public message
ODPOWIEDZI I MODYFIKACJA.DOCX.XAdES XAdES 5.29 2024-02-14 15:20:09 Public message
ZAŁ 1_SWZ Wzór umowy_zmodyfikowany.DOC DOC 156 2024-02-14 15:20:09 Public message
ZAŁ. NR 2 DO UMOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- zmodyfikowany.DOCX DOCX 21.61 2024-02-14 15:20:09 Public message
12 INFORMACJA Z OWARCIA OFERT.DOC DOC 40.5 2024-02-20 11:36:31 Public message
12 INFORMACJA Z OWARCIA OFERT.DOC.XAdES XAdES 5.27 2024-02-20 11:36:31 Public message
12 INFORMACJA NA STRONĘ POSTĘPOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.DOCX DOCX 19.48 2024-04-10 15:34:25 Public message
12 INFORMACJA NA STRONĘ POSTĘPOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.DOCX.XAdES XAdES 5.33 2024-04-10 15:34:25 Public message

Announcements

2024-04-10 15:34 CUW ZAMÓWIENIA INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

12 INFORMACJA NA STR [...].DOCX

12 INFORMACJA NA STR [...].XAdES

2024-02-20 11:36 CUW ZAMÓWIENIA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

12 INFORMACJA Z OWAR [...].DOC

12 INFORMACJA Z OWAR [...].XAdES

2024-02-19 09:00 Buyer message Środki przeznaczone na realizację zamówienia: 443 000,00
2024-02-14 15:20 CUW ZAMÓWIENIA ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA SWZ (WZORU UMOWY ORAZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)

ODPOWIEDZI I MODYFIK [...].DOCX

ODPOWIEDZI I MODYFIK [...].XAdES

ZAŁ 1_SWZ Wzór umowy [...].DOC

ZAŁ. NR 2 DO UMOWY O [...].DOCX

2024-02-10 07:27 CUW ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU, MODYFIKACJA SWZ

2024_BZP 00100326_01 [...].pdf

MODYFIKACJA SPECYFIK [...].XAdES

MODYFIKACJA SPECYFIK [...].DOCX

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 995