Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: B-FP.271.1.2024 Budowa Centrum Borówieckiej Aktywności - interaktywny plac zabaw w miejscowości Borówiec

Edyta Słabolepsza
Urząd Miasta i Gminy Kórnik Department: Miasto i Gmina Kórnik
Deadlines:
Published : 29-01-2024 14:27:00
Placing offers : 13-02-2024 12:00:00
Offers opening : 13-02-2024 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 12488.26 2024-01-29 14:27:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI nr 1-7 w wersji WORD.doc doc 175.5 2024-01-29 14:27:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 8 - Umowa.pdf pdf 589.46 2024-01-29 14:27:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1459.6 2024-01-29 14:27:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 9.1 - Formularz potwierdzający spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.doc doc 136.5 2024-01-29 14:27:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 10 - Dokumentacja projektowa z Przedmiarami Robót i STWiOR.zip zip 11837.81 2024-01-29 14:27:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 3005.63 2024-01-29 14:27:00 Proceeding
ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 6.02.2024r. .pdf pdf 514.61 2024-02-06 14:20:02 Public message
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 9.02.2024.pdf pdf 1563.35 2024-02-09 11:57:59 Public message
II ODPOWIEDZI NA PYTANIA 9.02.2024.pdf pdf 242.5 2024-02-09 14:10:21 Public message
III ODPOWIEDZI NA PYTANIA 9.02.2024r.pdf pdf 312.93 2024-02-09 15:17:07 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.docx.pdf pdf 454.85 2024-02-13 14:03:22 Public message

Announcements

2024-02-13 14:03 Edyta Słabolepsza INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2024-02-13 12:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 670 000,00 zł brutto.
2024-02-09 15:17 Edyta Słabolepsza III ODPOWIEDZI NA PYTANIA 9.02.2024r.

III ODPOWIEDZI NA PY [...].pdf

2024-02-09 14:10 Edyta Słabolepsza II ODPOWIEDZI NA PYTANIA 9.02.2024

II ODPOWIEDZI NA PYT [...].pdf

2024-02-09 11:57 Edyta Słabolepsza Odpowiedzi na pytania z dnia 9.02.2024r.

ODPOWIEDZI NA PYTANI [...].pdf

2024-02-06 14:20 Edyta Słabolepsza ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 6.02.2024r.

ODPOWIEDZI NA PYTANI [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1146