Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.2024 Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Łambinowicach i budowa drogi wewnętrznej w Malerzowicach Wielkich w ramach POLSKI ŁAD

Bogusław Dziadkiewicz
Gmina Łambinowice
Deadlines:
Published : 29-01-2024 10:18:00
Placing offers : 13-02-2024 13:00:00
Offers opening : 13-02-2024 14:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
download (78) DOKUMENTACJA SZKOLNA.zip zip 26562.84 2024-01-29 10:18:00 Proceeding
download (79) DOKUMENTACJA MALERZOWICE.zip zip 5998.38 2024-01-29 10:18:00 Proceeding
download (80) przedmiary.zip zip 599.25 2024-01-29 10:18:00 Proceeding
Załączniki do SWZ (zip).zip zip 173.37 2024-01-29 10:18:00 Proceeding
- SWZ ZP 1 Przebudowa dróg.rtf rtf 3616.13 2024-01-29 10:18:16 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu drogi Łambinowice i Malerzowice 08dc2012-5527-d2bf-4579-ba0011dbf44d.pdf pdf 230.25 2024-01-29 10:18:24 Proceeding
Gmina Łambinowice - Wyjaśnienia SWZ na Zapytania przetarg drogi.pdf pdf 2353.52 2024-02-12 12:04:53 Public message
Informacja z otwarcia ofert przetarg Szkolna i droga wewnętrzna w Malerzowicach W..pdf pdf 2061.29 2024-02-13 15:11:12 Public message
iNFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 105.41 2024-02-13 15:11:12 Public message
29022024 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 928.78 2024-02-29 20:45:55 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf pdf 134.88 2024-02-29 20:45:55 Public message

Announcements

2024-02-29 20:45 Bogusław Dziadkiewicz W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Bogusław Dziadkiewicz

29022024 Informacja [...].pdf

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2024-02-13 15:11 Bogusław Dziadkiewicz W załączeniu informacja z otwarcia ofert

Bogusław Dziadkiewicz

Informacja z otwarci [...].pdf

iNFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2024-02-13 13:00 Buyer message Część 1 – Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Łambinowice
1 589 861,30 PLN
Część 2 – Budowa drogi wewnętrznej w Malerzowicach Wielkich
514 631,53 PLN (brutto)
2024-02-12 12:04 Bogusław Dziadkiewicz Na zapytanie Wykonawcy z dnia 9 lutego 2024 r. w załączeniu przedstawiam Wyjaśnienia do SWZ

Bogusław Dziadkiewicz

Gmina Łambinowice - [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 875