Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PSONI/ZP/1/2024 BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO- PRZY UL. KOLEJOWEJ W MIŁOMŁYNIE- ZESPÓŁ WSPOMAGANEJ SPOŁECZNOŚCI MIESZKANIOWEJ

Deadlines:
Published : 22-01-2024 14:34:00
Placing offers : 13-02-2024 11:00:00
Offers opening : 13-02-2024 11:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).


Forma i sposób złożenia oferty został opisany w SWZ.

 

Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Komunikacja w postępowaniu odbywa się zgodnie z zapisami SWZ.


SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW ZOSTAŁ OPISANY W SWZ (proszę nie sugerować się opisem zawartym w formularzu platformy)

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01- załączniki do SWZ.zip zip 46708.04 2024-01-22 14:34:00 Proceeding
01- SWZ.pdf pdf 387.68 2024-01-22 14:34:00 Proceeding
06- zmiana treści SWZ.pdf pdf 288.63 2024-02-05 20:01:06 Public message
08.1- Zestawienie wyposażenia RACK.pdf pdf 568.4 2024-02-07 20:23:04 Public message
08- wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.pdf pdf 684.95 2024-02-07 20:23:04 Public message
10- informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 39.1 2024-02-14 19:14:48 Public message
17- informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 172.13 2024-02-26 16:39:05 Public message

Announcements

2024-02-26 16:39 Anna Rudnicka Informacja o wyniku postępowania

17- informacja o wyn [...].pdf

2024-02-14 19:14 Anna Rudnicka Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.02.2024 r.

10- informacja z otw [...].pdf

2024-02-07 20:23 Anna Rudnicka Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ 2

08.1- Zestawienie wy [...].pdf

08- wyjaśnienie i zm [...].pdf

2024-02-05 20:01 Anna Rudnicka Zmiana treści SWZ z dnia 05.02.2024 r.

06- zmiana treści SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1524