Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.272.1/1.2024 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatów Lwóweckiego, Lubańskiego i Karkonoskiego w miesiącach kwiecień – grudzień 2024 roku

Michał Mruk
Powiat Lwówecki
Deadlines:
Published : 04-01-2024 17:51:00
Placing offers : 13-02-2024 11:00:00
Offers opening : 13-02-2024 11:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023.12.27. Załacznik nr 7 do SWZ.docx docx 312.15 2024-01-04 17:51:00 Proceeding
2023.12.27. Załacznik nr 8 do SWZ - rozkłady jazdy.zip zip 216.88 2024-01-04 17:51:00 Proceeding
2023.12.27. Załaczniki od 1 do 6 do SWZ.docx docx 270.67 2024-01-04 17:51:00 Proceeding
2024.01.03. SWZ transport publiczny.docx docx 274.35 2024-01-04 17:51:00 Proceeding
2024.01.03. SWZ transport publiczny.pdf pdf 435.31 2024-01-04 17:51:00 Proceeding
document.pdf pdf 952.78 2024-01-04 17:51:00 Proceeding
JEDZ.zip zip 87.64 2024-01-04 17:51:22 Proceeding
2024.02.13. otwarcie ofert w postrępowaniu transport.pdf pdf 140.25 2024-02-13 12:17:56 Public message
2024.02.27. wybór wykonawcy transport.pdf pdf 143.4 2024-02-27 20:38:58 Public message

Announcements

2024-02-27 20:38 Michał Mruk W załączeniu komunikat z wyboru Wykonawcy

2024.02.27. wybór wy [...].pdf

2024-02-13 12:17 Michał Mruk W załączeniu znajduje się komunikat z sesji otwarcia ofert

2024.02.13. otwarcie [...].pdf

2024-02-13 11:00 Buyer message Zamawiający informuje, że w chwili wszczęcia postępowania zamierza przeznaczyć maksymalnie kwotę nie większą niż 3,34 zł na 1 wkm

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1007