Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 32/23 Zakup i dostawa ogumienia zimowego do pojazdów służbowych będących na stanie KWP z siedzibą w Radomiu.

Deadlines:
Published : 06-09-2023 10:17:00
Placing offers : 22-09-2023 10:00:00
Offers opening : 22-09-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08dbade7-5df0-ef1d-bdd6-0d00124a771e (3).pdf pdf 171.96 2023-09-06 10:17:00 Proceeding
SWZ 32_23.docx docx 91.61 2023-09-06 10:17:00 Proceeding
SWZ 32_23.pdf pdf 1357.03 2023-09-06 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ OPZ.doc doc 69.5 2023-09-06 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ OPZ.pdf pdf 251.19 2023-09-06 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 2.1 do SWZ projekt umowy - zadanie 1.doc doc 99.5 2023-09-06 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 2.1 do SWZ projekt umowy - zadanie 1.pdf pdf 427.89 2023-09-06 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 2.2 do SWZ projekt umowy - zadanie 2.doc doc 98 2023-09-06 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 2.2 do SWZ projekt umowy - zadanie 2.pdf pdf 427.89 2023-09-06 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 3.1 do SWZ CENNIK - WYKAZ asortymentowo - ilościowy - Zadanie 1 - samochody osobowe.pdf pdf 382.06 2023-09-06 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 3.1 do SWZ CENNIK - WYKAZ asortymentowo - ilościowy - Zadanie 1 - samochody osobowe.xlsx xlsx 16.01 2023-09-06 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 3.2 CENNIK - WYKAZ asortymentowo - ilościowy - Zadanie 2 - samochody osobowo - terenowe.pdf pdf 387.33 2023-09-06 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 3.2 CENNIK - WYKAZ asortymentowo - ilościowy - Zadanie 2 - samochody osobowo - terenowe.xlsx xlsx 18.69 2023-09-06 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 4.1 do SWZ Oświadczenie wykonawcy dot. homologacji i oznakowania Zadanie nr 1.docx docx 14.16 2023-09-06 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 4.1 do SWZ Oświadczenie wykonawcy dot. homologacji i oznakowania Zadanie nr 1.pdf pdf 272.55 2023-09-06 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 4.2 do SWZ Oświadczenie wykonawcy dot. homologacji i oznakowania Zadanie nr 2.docx docx 14.36 2023-09-06 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 4.2 do SWZ Oświadczenie wykonawcy dot. homologacji i oznakowania Zadanie nr 2.pdf pdf 272.22 2023-09-06 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Formularz ofertowy.docx docx 32.3 2023-09-06 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Formularz ofertowy.pdf pdf 735.01 2023-09-06 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 6 -Oświad. o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.11 2023-09-06 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 6 -Oświad. o niepodleganiu wykluczeniu.pdf pdf 510.97 2023-09-06 10:17:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie 08dbb065-d54f-a18c-7070-800011d9a42b (2).pdf pdf 38.4 2023-09-08 15:04:37 Public message
wyjaśnienia i zmiany treści SWZ.pdf pdf 267.47 2023-09-08 15:04:37 Public message
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ nr 1 ds. 32_23.docx docx 25.27 2023-09-08 15:04:37 Public message
Załącznik nr 3.2 po zmianach CENNIK - Wykaz asortymentowo - ilościowy - Zadanie 2 - samochody osobowo - terenowe- PO ZMIANACH.pdf pdf 403.1 2023-09-08 15:04:37 Public message
Załącznik nr 3.2 po zmianach CENNIK - Wykaz asortymentowo - ilościowy - Zadanie 2 - samochody osobowo - terenowe- PO ZMIANACH.xlsx xlsx 19.07 2023-09-08 15:04:37 Public message
Ogł o zmianie 08dbb433-9161-c13f-7070-800011d9aac8.pdf pdf 39.97 2023-09-13 14:30:15 Public message
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ nr 2.pdf pdf 341.62 2023-09-13 14:30:15 Public message
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ nr 2 ds. 32_23.docx docx 23.42 2023-09-13 14:30:15 Public message
Załącznik nr 3.2 po zmianach nr 2 CENNIK - Wykaz asortymentowo - ilościowy - Zadanie 2 - samochody osobowo - terenowe- PO ZMIANACH 2.xlsx xlsx 19.11 2023-09-13 14:30:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert 32_23.pdf pdf 109.21 2023-09-22 13:48:03 Public message
Informacja z otwarcia ofert 32_23.docx docx 27.13 2023-09-22 13:48:03 Public message
inf o unieważnieniu.pdf pdf 128.68 2023-10-02 14:55:53 Public message
Inf. o unieważnieniu 32_23.docx docx 22.12 2023-10-02 14:55:53 Public message

Announcements

2023-10-02 14:55 Anna Ozga Informacja o unieważnieniu postępowania.

inf o unieważnieniu. [...].pdf

Inf. o unieważnieniu [...].docx

2023-09-22 13:48 Anna Ozga Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2023-09-22 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę gross 562581,88 zł w podziale na części: 1 część 314561,88 zł, 2 część 248020,00 zł.
2023-09-13 14:30 Anna Ozga Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ nr 2 wraz z aktualnym załącznikiem nr 3.2 do SWZ po zmianach nr 2.

Ogł o zmianie 08dbb4 [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiany [...].docx

Załącznik nr 3.2 po [...].xlsx

2023-09-08 15:04 Anna Ozga Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ nr 1 wraz z załącznikiem nr 3.2 po zmianach.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiany [...].docx

Załącznik nr 3.2 po [...].pdf

Załącznik nr 3.2 po [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 421