Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR-D-III.272.98.2022.AR usługa wykonania portalu edukacyjnego

Deadlines:
Published : 07-02-2023 17:07:00
Placing offers : 28-02-2023 10:00:00
Offers opening : 28-02-2023 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
02_opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 505.51 2023-02-07 17:07:00 Proceeding
00_SWZ portal eduk.pdf pdf 346.91 2023-02-07 17:07:00 Proceeding
01_ wzór Formularz oferty.docx docx 41.3 2023-02-07 17:07:00 Proceeding
03_UMOWA portal.pdf pdf 436.95 2023-02-07 17:07:00 Proceeding
03a_Umowa powierzenia prztw. danych osobowych.pdf pdf 358.06 2023-02-07 17:07:00 Proceeding
04 - 07_załączniki do swz.rar rar 138.83 2023-02-07 17:07:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu_98.pdf pdf 130.66 2023-02-07 17:07:00 Proceeding
20230217_zm SWZ TSO.pdf pdf 187.97 2023-02-17 12:54:35 Public message
20230217_zm SWZ TSO ogłoszenie o zm.pdf pdf 35.65 2023-02-17 13:07:42 Public message
20230222_zm i wyjasnienia SWZ.pdf pdf 252.28 2023-02-22 15:43:25 Public message
20230222_zał 01_Formularz oferty.docx docx 40.57 2023-02-22 15:43:25 Public message
informacja z otwarcia ofert_98.pdf pdf 121.55 2023-02-28 14:02:18 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty_98_str.pdf pdf 197.61 2023-05-26 14:38:08 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty_98_załącznik.pdf pdf 179.23 2023-05-26 14:38:08 Public message
ogłoszenie o wyniku_2023BZP 00350023.pdf pdf 43.66 2023-08-10 15:09:58 Public message

Announcements

2023-08-10 15:09 Anna Radzik Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku_ [...].pdf

2023-05-26 14:38 Anna Radzik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O WYKONAWCACH PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-02-28 14:02 Anna Radzik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 28 LUTEGO 2023 R.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-28 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 872 598,90 PLN gross z Vat
2023-02-22 15:43 Anna Radzik Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)

20230222_zm i wyjasn [...].pdf

20230222_zał 01_Form [...].docx

2023-02-17 13:07 Anna Radzik Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia_zmiana terminu składania ofert.

20230217_zm SWZ TSO [...].pdf

2023-02-17 12:54 Anna Radzik Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia_zmiana terminu składania ofert.

20230217_zm SWZ TSO. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1719