Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IR.271.1.2.2023 Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie Gminy Dąbrówka w podziale na części. Liczba części: 3.

Zamówienia Publiczne
Gmina Dąbrówka Department: Referat Inwestycji i Rozwoju
Deadlines:
Published : 07-02-2023 15:06:00
Placing offers : 22-02-2023 10:00:00
Offers opening : 22-02-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.84 2023-02-07 15:06:00 Proceeding
SWZ_2_2023.pdf pdf 1586.39 2023-02-07 15:06:00 Proceeding
cz.1 HALA w GUZOWATCE.zip zip 33083.24 2023-02-07 15:06:00 Proceeding
cz.2 HALA w JÓZEFOWIE.zip zip 37253.64 2023-02-07 15:06:00 Proceeding
cz.3 HALA we WSZEBORACH.zip zip 41239.26 2023-02-07 15:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz ofertowy.docx docx 65.41 2023-02-07 15:06:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 56.24 2023-02-07 15:06:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie podmiotu udost.docx docx 59.29 2023-02-07 15:06:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz robót .doc doc 76.5 2023-02-07 15:06:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz osób.doc doc 52 2023-02-07 15:06:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 52.5 2023-02-07 15:06:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 511.38 2023-02-07 15:06:00 Proceeding
Załącznik nr 9_Klauzula_informacyjna_RODO.pdf pdf 564.11 2023-02-07 15:06:00 Proceeding
Załącznik nr 10 Regulamin platformazakupowa oraz Załącznik nr 11 Instrukcja Składania oferty dla Wykonawcy.pdf pdf 944.8 2023-02-07 15:06:00 Proceeding
Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 748.34 2023-02-22 13:56:51 Public message
_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 - strona.pdf pdf 417.44 2023-04-17 16:55:13 Public message
_Zawiadomienie o unieważnieniu cz. 2 - strona.pdf pdf 494.8 2023-04-17 16:58:18 Public message
_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 3 - strona.pdf pdf 418.59 2023-04-17 17:00:18 Public message

Announcements

2023-04-17 17:00 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze - część 3

_Zawiadomienie o wyb [...].pdf

2023-04-17 16:58 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o unieważnieniu - część 2

_Zawiadomienie o uni [...].pdf

2023-04-17 16:55 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze - część 1

_Zawiadomienie o wyb [...].pdf

2023-02-22 13:56 Zamówienia Publiczne Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji o [...].pdf

2023-02-22 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część 1 - 1 481 400,00 złotych brutto,
Część 2 - 1 481 400,00 złotych brutto,
Część 3 - 1 481 400,00 złotych brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 960