Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 12/BZP-U.510.11.2023/KB Zielony teren wypoczynku i rekreacji na kompleksie sportowym przy ZSP nr 5 (SP 92) oraz Zielona rekreacja na kompleksie sportowym część 3

Deadlines:
Published : 07-02-2023 08:02:00
Placing offers : 24-02-2023 12:00:00
Offers opening : 24-02-2023 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2. SWZ.pdf pdf 246.12 2023-02-07 08:02:00 Proceeding
3. OPZ.pdf pdf 136.38 2023-02-07 08:02:00 Proceeding
4. Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 363.54 2023-02-07 08:02:00 Proceeding
5. Załączniki do OPZ.zip zip 8355.68 2023-02-07 08:02:00 Proceeding
6. Dokumenty edytowalne.docx docx 49.96 2023-02-07 08:02:00 Proceeding
7. Harmonogram rzeczowo-finansowy wzór.xlsx xlsx 13.78 2023-02-07 08:02:00 Proceeding
1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.02.2023r..pdf pdf 140.91 2023-02-07 08:02:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 16.02.2023r..pdf pdf 1048.1 2023-02-16 09:08:58 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 20.02.2023r..pdf pdf 81.72 2023-02-20 11:31:12 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 20.02.2023r..pdf pdf 102.68 2023-02-20 15:02:53 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.02.2023r..pdf pdf 38.3 2023-02-20 15:02:53 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 21.02.2023r..pdf pdf 96.49 2023-02-21 10:49:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.02.2023r..pdf pdf 75.58 2023-02-24 13:19:14 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 31.03.2023r..pdf pdf 109.48 2023-03-31 14:56:22 Public message
Kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 113.67 2023-02-24 12:00:00 Public message

Announcements

2023-03-31 14:56 Katarzyna Borys Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 31.03.2023r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-24 13:19 Katarzyna Borys Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.02.2023r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-24 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Kwota na sfinansowan [...].pdf

2023-02-21 10:49 Katarzyna Borys Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 21.02.2023r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-02-20 15:02 Katarzyna Borys Zmiana treści SWZ z dnia 20.02.2023r.

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-02-20 11:31 Katarzyna Borys Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 20.02.2023r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-02-16 09:08 Katarzyna Borys Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 16.02.2023r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 681