Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IM.,RZP.271.6.1.377.53.2022/23 Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy”.

Iwona Milewska
Urząd Miasta Legnica Department: Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica
Deadlines:
Published : 06-02-2023 14:58:00
Placing offers : 22-02-2023 11:00:00
Offers opening : 22-02-2023 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
rozdz.2_załączniki_swz.zip zip 903.08 2023-02-06 14:58:00 Proceeding
rozdz.4_dokumentacja_II LO.zip zip 28548.47 2023-02-06 14:58:00 Proceeding
Rozdz3_Projekt umowy.zip zip 834.25 2023-02-06 14:58:00 Proceeding
Rozdzial1_formularz_oferty_boiska.doc doc 84 2023-02-06 14:58:00 Proceeding
Rozdział5_ Formularz_cenowy_boiska.doc doc 110 2023-02-06 14:58:00 Proceeding
Spis treści dokumentacji.pdf pdf 155.31 2023-02-06 14:58:00 Proceeding
strona_tytulowa_boiska.pdf pdf 174.55 2023-02-06 14:58:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu_ BZP.pdf pdf 152.49 2023-02-06 14:58:00 Proceeding
rozdz.4_dokumentacja_Stadion.zip zip 195234.49 2023-02-07 13:56:58 Proceeding
rozdz.4_dokumentacja_ZSB.zip zip 47546.69 2023-02-07 13:56:58 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_BZP.pdf pdf 42.98 2023-02-17 14:16:00 Public message
Pozwolenie_ZSB.pdf pdf 1347.72 2023-02-17 14:16:01 Public message
zapytania i odpowiedzi.pdf pdf 280.11 2023-02-17 14:16:01 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 137.17 2023-02-22 14:11:10 Public message
rozstrzygnięcie _informacja.doc doc 81 2023-03-28 15:46:41 Public message

Announcements

2023-03-28 15:46 Violetta Piwońska Rozstrzygnięcie postępowania

rozstrzygnięcie _inf [...].doc

2023-02-22 14:11 Iwona Milewska Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-22 11:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację powyższego zadania zamierza przeznaczyć kwotę: 15.990.000,00 zł brutto
2023-02-17 14:16 Iwona Milewska Zapytania i odpowiedzi_Ogłosznie o zmianie ogłoszenia BZP_Pozwolenie na budowę

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Pozwolenie_ZSB.pdf

zapytania i odpowied [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1083