Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00080433/01 Budowa kanalizacji sanitarnej Sadlno-Wierzbinek w formule zaprojektuj i wybuduj (OŚiZP.271.2.2023)

Tomasz Woźniak
Gmina Wierzbinek
Deadlines:
Published : 03-02-2023 15:12:00
Placing offers : 23-02-2023 10:00:00
Offers opening : 23-02-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 93.3 2023-02-03 15:12:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 442.09 2023-02-03 15:12:00 Proceeding
Załączniki nr 1-9 do SWZ.zip zip 227.2 2023-02-03 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - PFU.zip zip 8676.06 2023-02-03 15:12:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.16 2023-02-14 13:19:01 Public message
SWZ po zmianach 14.02.2023.pdf pdf 443.08 2023-02-14 13:19:01 Public message
WYJASNIENIE Nr 1 do SWZ.pdf pdf 163.21 2023-02-17 14:12:05 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 43.95 2023-02-23 13:48:42 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 313.43 2023-03-14 14:19:08 Public message

Announcements

2023-03-14 14:19 Tomasz Woźniak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-02-23 13:48 Tomasz Woźniak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-23 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 3300000 zł brutto
2023-02-17 14:12 Tomasz Woźniak Wyjaśnienie nr 1 SWZ

WYJASNIENIE Nr 1 do [...].pdf

2023-02-14 13:19 Tomasz Woźniak Nastąpiła zmiana terminu składania i otwarcia ofert w związku z nieistotnymi zmianami SWZ.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ po zmianach 14.0 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 711