Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 16/BZP-U.510.14.2023/KW Modernizacja łącznika pomiędzy ulicami Zamenhofa i Chrzanowskiego w Gdańsku w ramach zadania pn.: „Program budowy i modernizacji chodników”

Deadlines:
Published : 03-02-2023 12:59:00
Placing offers : 28-02-2023 12:00:00
Offers opening : 28-02-2023 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1.Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.02.2023r.pdf pdf 138.4 2023-02-03 12:59:00 Proceeding
2.SWZ.pdf pdf 255.49 2023-02-03 12:59:00 Proceeding
3.OPZ.pdf pdf 122.32 2023-02-03 12:59:00 Proceeding
4.Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 368.21 2023-02-03 12:59:00 Proceeding
5. Zał. do OPZ.zip zip 37938.59 2023-02-03 12:59:00 Proceeding
6. Dokumenty edytowalne.docx docx 44.41 2023-02-03 12:59:00 Proceeding
7.Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego.xlsx xlsx 22.4 2023-02-03 12:59:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 20.02.2023r.zip zip 476.42 2023-02-20 08:23:00 Public message
1.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.02.2023r.pdf pdf 40.89 2023-02-20 14:54:24 Public message
2.Zmiana treści SWZ z dnia 20.02.2023r.pdf pdf 100.25 2023-02-20 14:54:24 Public message
1.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.02.2023r.pdf pdf 38.51 2023-02-22 14:50:47 Public message
2.Zmiana treści SWZ nr 2 z dnia 22.02.2023r.pdf pdf 100.22 2023-02-22 14:50:47 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 23.02.2023r.pdf pdf 81.08 2023-02-23 07:29:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.02.2023r.pdf pdf 75.84 2023-02-28 13:26:36 Public message
Wybór strona internetowa.pdf pdf 105.89 2023-03-13 14:56:46 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 29.03.2023r.pdf pdf 67.31 2023-03-29 11:03:05 Public message
kwota na sfinansowanie na stronę internetową.pdf pdf 109.73 2023-02-28 12:00:00 Public message

Announcements

2023-03-29 11:03 Katarzyna Wyka Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 29.03.2023r.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-03-13 14:56 Katarzyna Wyka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.03.2023r.

Wybór strona interne [...].pdf

2023-02-28 13:26 Katarzyna Wyka Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.02.2023r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-28 12:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia.

kwota na sfinansowan [...].pdf

2023-02-23 07:29 Katarzyna Wyka Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 23.02.2023r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-02-22 14:50 Katarzyna Wyka Zmiana treści SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 22.02.2023r.

1.Ogłoszenie o zmian [...].pdf

2.Zmiana treści SWZ [...].pdf

2023-02-20 14:54 Katarzyna Wyka Zmiana treści SWZ z dnia 20.02.2023r.

1.Ogłoszenie o zmian [...].pdf

2.Zmiana treści SWZ [...].pdf

2023-02-20 08:23 Katarzyna Wyka Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 20.02.2023r.

Wyjaśnienia treści S [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1182