Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.2023.KA Rozbudowa z przebudową pałacu – Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie

Angelika Konieczka
Gmina Śmigiel
Deadlines:
Published : 03-02-2023 07:57:00
Placing offers : 24-02-2023 10:00:00
Offers opening : 24-02-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Część I - SWZ.pdf pdf 864.77 2023-02-03 07:57:00 Proceeding
Część II - Projekt Umowy.pdf pdf 608.51 2023-02-03 07:57:00 Proceeding
Część III - Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 52401.14 2023-02-03 07:57:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 150.67 2023-02-03 07:57:00 Proceeding
Załączniki do SWZ - wersja edytowalna.docx docx 29.84 2023-02-03 07:57:00 Proceeding
Kosztorys - branża budowlana.pdf pdf 205.39 2023-02-17 11:58:31 Public message
Kosztorys - branża elektryczna.pdf pdf 481.31 2023-02-17 11:58:31 Public message
Kosztorys pełny - branża sanitarna.pdf pdf 914.04 2023-02-17 11:58:31 Public message
Kosztorys uproszczony - branża sanitarna.pdf pdf 359.18 2023-02-17 11:58:31 Public message
Wykaz wyposażenia - koszty.docx docx 1189.72 2023-02-17 11:58:31 Public message
Część I - SWZ - zmiana 1.pdf pdf 864.8 2023-02-21 08:13:01 Public message
Obmiar.pdf pdf 74.38 2023-02-21 08:13:01 Public message
Odpowiedzi na pytania 1.pdf pdf 473.66 2023-02-21 08:13:01 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.48 2023-02-21 08:13:01 Public message
Załączniki do SWZ - wersja edytowalna - zmiana 1.docx docx 29.43 2023-02-21 08:13:01 Public message
Obmiar POPRAWNY.pdf pdf 260.24 2023-02-21 13:34:29 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 449.88 2023-02-24 10:31:43 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu.pdf pdf 461.98 2023-02-27 09:40:19 Public message

Announcements

2023-02-27 09:40 Angelika Konieczka Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2023-02-24 10:31 Angelika Konieczka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-24 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 5 266 000,00 zł brutto.
2023-02-21 13:34 Angelika Konieczka W nawiązaniu do komunikatu zamieszczonego w dniu 21.02.2023 r. dotyczącego wyjaśnień treści SWZ 1 Zamawiający informuje, że załączony do przedmiotowych wyjaśnień obmiar jest nieprawidłowy. W związku z tym Zamawiający udostępnia poprawny obmiar.

Obmiar POPRAWNY.pdf

2023-02-21 08:13 Angelika Konieczka Wyjaśnienie treści SWZ 1

Część I - SWZ - zmia [...].pdf

Obmiar.pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załączniki do SWZ - [...].docx

2023-02-17 11:58 Angelika Konieczka W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, jaki wpłynął do Urzędu Miejskiego Śmigla w dniu 16.02.2023 r. w zakresie udostępnienia informacji publicznej, tj. kserokopii lub skanów dokumentów stanowiących podstawę obliczenia wartości zamówienia na realizację zadania pn. „Rozbudowa z przebudową pałacu – Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie”, tj. kosztorysów inwestorskich, Zamawiający mając na względzie zasady udzielenia zamówień publicznych określone w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), w szczególności zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, udostępnia na stronie prowadzonego postępowania kosztorysy inwestorskie dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji.

Kosztorys - branża b [...].pdf

Kosztorys - branża e [...].pdf

Kosztorys pełny - br [...].pdf

Kosztorys uproszczon [...].pdf

Wykaz wyposażenia - [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1428