Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RIZ.272.4.2023 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie

Rafał Halski
Powiat Oleski Department: Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 07-02-2023 09:54:00
Placing offers : 08-03-2023 12:36:15
Offers opening : 27-02-2023 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023_BZP 00083715_01.pdf pdf 124.53 2023-02-07 09:54:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Dokumentacja techniczna.zip zip 86431.96 2023-02-07 09:54:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 339.35 2023-02-07 09:54:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Projekt umowy.pdf pdf 251.19 2023-02-07 09:54:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych.docx docx 33.95 2023-02-07 09:54:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 40.25 2023-02-07 09:54:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy.docx docx 38.27 2023-02-07 09:54:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 39.11 2023-02-07 09:54:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Wykaz osób.docx docx 37.89 2023-02-07 09:54:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 41.54 2023-02-09 12:40:31 Proceeding
2023_BZP 00093868_01.pdf pdf 38.06 2023-02-14 10:19:33 Proceeding
Załącznik nr 1a - Szacunkowe zestawienie kosztów.xlsx xlsx 14.21 2023-02-07 09:54:00 Criterion
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 45.75 2023-02-07 09:54:00 Criterion
Wyjaśnienia 1.pdf pdf 147.33 2023-02-14 10:17:58 Public message
08db10dc-c043-f5b9-4397-590011f0a08d.pdf pdf 35.66 2023-02-17 14:47:42 Public message
Załącznik nr 6 - Projekt umowy - AKTUALIZACJA.pdf pdf 253.65 2023-02-17 14:47:42 Public message
Wyjaśnienia 2.pdf pdf 224.45 2023-02-17 14:47:42 Public message
Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.pdf pdf 5267.25 2023-02-17 14:47:42 Public message
Wyjaśnienia 3.pdf pdf 200.12 2023-02-21 13:57:07 Public message
Wykaz drzew.pdf pdf 571.88 2023-02-21 13:57:07 Public message
Promesa_wstepna_1d498a58-808e-44a2-adfa-08da39e97244-sig-sig.pdf pdf 635.92 2023-02-21 13:57:07 Public message
46-2022-pzt-hala-sportowa-olesno-V4.dwg dwg 1752.72 2023-02-21 13:57:07 Public message
46-2022-hala-sportowa-architektura-V3.dwg dwg 1497.42 2023-02-21 13:57:07 Public message
Wyjaśnienia 4.pdf pdf 137.75 2023-02-23 14:22:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 68.23 2023-02-27 11:24:57 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 107 2023-03-08 12:36:11 Public message

Announcements

2023-03-08 12:36 Rafał Halski Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-02-27 11:24 Rafał Halski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-27 11:00 Buyer message Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 4.500.000,00 zł brutto
2023-02-23 14:22 Rafał Halski Wyjaśnienia nr 4 do SWZ

Wyjaśnienia 4.pdf

2023-02-21 13:57 Rafał Halski Wyjaśnienia nr 3 do SWZ

Wyjaśnienia 3.pdf

Wykaz drzew.pdf

Promesa_wstepna_1d49 [...].pdf

46-2022-pzt-hala-spo [...].dwg

46-2022-hala-sportow [...].dwg

2023-02-17 14:47 Rafał Halski Wyjaśnienia nr 2 do SWZ

08db10dc-c043-f5b9-4 [...].pdf

Załącznik nr 6 - Pro [...].pdf

Wyjaśnienia 2.pdf

Warunki techniczne u [...].pdf

2023-02-14 10:17 Rafał Halski Wyjaśnienia do SWZ

Wyjaśnienia 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1a - Sz [...].xlsx

Załącznik nr 1 - For [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 2425