Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: P2023/5 Wykonanie dokumentacji projektowej w postaci koncepcji architektoniczno–budowlanej wraz z analizą rzeczowo – finansową oraz uzyskaniem decyzji o Warunkach Zabudowy dla inwestycji w Gminie Elbląg

Deadlines:
Published : 30-01-2023 21:45:00
Placing offers : 07-02-2023 17:00:00
Offers opening : 07-02-2023 17:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
05.załącznik 1 SWZ.docx docx 27.78 2023-01-30 21:45:00 Proceeding
05.załącznik 2 SWZ.docx docx 14.56 2023-01-30 21:45:00 Proceeding
05.załącznik 3a Oświadczenia wykonawcy-wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.docx docx 11.59 2023-01-30 21:45:00 Proceeding
05.załącznik 3b Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 10.52 2023-01-30 21:45:00 Proceeding
05.załącznik 4 SWZ.docx docx 14.02 2023-01-30 21:45:00 Proceeding
05.załącznik 5 SWZ.docx docx 10.07 2023-01-30 21:45:00 Proceeding
05.załącznik 6a i 6b SWZ.docx docx 12.1 2023-01-30 21:45:00 Proceeding
05.załącznik 7 SWZ.docx docx 20.49 2023-01-30 21:45:00 Proceeding
05.załącznik nr 8 do SWZ przynależność.docx docx 11.41 2023-01-30 21:45:00 Proceeding
05.załącznik nr 9 do SWZ ośw. o aktualności informacji.docx docx 11.48 2023-01-30 21:45:00 Proceeding
05.zał. 1 do umowy wzór_KARTA_PROJEKTU_GMINA_PROJEKTANT.xlsx xlsx 65.04 2023-01-30 21:45:00 Proceeding
05.zał. 2 do umowy WZÓR analizy kosztów.xlsx xlsx 7.44 2023-01-30 21:45:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 144.54 2023-01-30 21:45:00 Proceeding
05.SWZ SIM.pdf pdf 1096.76 2023-01-30 21:45:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert Elbląg.pdf pdf 262.15 2023-02-07 18:49:16 Public message
Informacja o wyborze oferty dla na stronę internetową-Elbląg.docx.pdf pdf 207.96 2023-03-26 19:08:52 Public message

Announcements

2023-03-26 19:08 Paulina Szulżycka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-07 18:49 Paulina Szulżycka Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-07 12:07 Paulina Szulżycka Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje: na sfinansowanie zamówienia: "Wykonanie dokumentacji projektowej w postaci koncepcji architektoniczno–budowlanej wraz z analizą rzeczowo – finansową oraz uzyskaniem decyzji o Warunkach Zabudowy dla inwestycji w Gminie Elbląg" Zamawiający zamierza przeznaczyć środki w wysokości 34 440,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 917