Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.5.2023 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Wichrowo w roku 2023-IV postępowanie

Aleksandra Ferens
Nadleśnictwo Wichrowo
Deadlines:
Published : 27-01-2023 14:15:00
Placing offers : 08-02-2023 10:00:00
Offers opening : 08-02-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

UWAGA !!!

W OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU NUMER 2023/S 020-052686 z dnia 27.01.2023 r. w punkcie II.2.1. części 2 - nastąpiła omyłka w nazwie pakietu. Prawidłowa nazwa:

Pakiet II - leśnictwa: Miłogórze, Kaźmierowo, Biały Krzyż, Szkółka Leśna.

Sprostowanie ogłoszenia zostanie udostępnione niezwłocznie po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_IV postępowanie.pdf pdf 1019.11 2023-01-27 14:15:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu_2023-OJS020-052686-pl.pdf pdf 167.07 2023-01-27 14:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz ofertowy pakiet nr 1.xlsx xlsx 21.85 2023-01-27 14:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz ofertowy pakiet nr 2.xlsx xlsx 26.24 2023-01-27 14:15:00 Proceeding
Załączniki do SWZ nr 2-15.zip zip 10345.3 2023-01-27 14:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy_wykaz _zagr_2023.docx docx 13.44 2023-01-31 08:45:05 Public message
Załącznik nr 4 do Umowy_Ramowy harmonogram realizacji.pdf pdf 120.36 2023-01-31 08:45:05 Public message
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia - IV postępowanie.pdf pdf 113.42 2023-01-31 12:25:17 Public message
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_2023-OJS020-052686-pl.pdf pdf 167.07 2023-02-02 08:31:44 Public message
Sprostowanie_2023-OJS025-073937-pl.pdf pdf 66.25 2023-02-03 09:40:02 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 109.47 2023-02-08 12:35:37 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 109.31 2023-02-16 15:16:02 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_2023-OJS040-116816-pl.pdf pdf 161.8 2023-02-24 10:50:21 Public message

Announcements

2023-02-24 10:50 Aleksandra Ferens Zamawiający PGL LP Nadleśnictwo Wichrowo publikuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-02-16 15:16 Aleksandra Ferens Zamawiający PGL LP Nadleśnictwo Wichrowo udostępnia zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-02-08 12:35 Aleksandra Ferens Zamawiajacy PGL LP Nadleśnictwo Wichrowo udostępnia informacje z otwarcia ofert. Cena oferty gross podana jest w PLN.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-03 09:40 Aleksandra Ferens Zamawiający PGL LP Nadleśnictwo Wichrowo udostępnia sprostowanie

Sprostowanie_2023-OJ [...].pdf

2023-02-02 08:31 Aleksandra Ferens ogłoszenie o zamówieniu (widoczny numer oraz data publikacji)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIE [...].pdf

2023-01-31 12:25 Aleksandra Ferens Zamawiający - Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Wichrowo udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-01-31 08:45 Aleksandra Ferens Załącznik nr 2 i numer 3 do wzoru umowy

Załącznik nr 2 do um [...].docx

Załącznik nr 4 do Um [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 365