Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 32/2023/TP/DZP dostawa sukcesywna szkiełek mikroskopowych oraz płytek wielodołkowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Deadlines:
Published : 26-01-2023 12:43:00
Placing offers : 08-02-2023 10:00:00
Offers opening : 08-02-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.41 2023-01-26 12:43:00 Proceeding
swz podpisana.pdf pdf 806.9 2023-01-26 12:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamóienia- formularz cenowy SZKIEŁKA MIKROSKOPOWE I PŁYTKI WIELODOŁKOWE 25.01.2023.docx docx 73.97 2023-01-26 12:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 59.5 2023-01-26 12:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Ośwadczenie dotyczące podstaw wykluczenia.doc doc 67 2023-01-26 12:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 207.05 2023-01-26 12:43:00 Proceeding
Modyfikacja SWZ- podpisana papierowo.pdf pdf 65.52 2023-02-01 10:57:50 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.26 2023-02-01 10:58:58 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 412.37 2023-02-03 07:48:59 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamóienia- formularz cenowy SZKIEŁKA MIKROSKOPOWE I PŁYTKI WIELODOŁKOWE 25.01.2023- PO MODYFIKACJI.docx docx 74.71 2023-02-03 07:50:14 Public message
Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy — po modyfikacji.pdf pdf 209.41 2023-02-03 07:52:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 219.39 2023-02-08 12:50:32 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 200.4 2023-02-24 12:21:34 Public message

Announcements

2023-02-24 12:21 Paulina Gałązka Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-02-08 12:50 Paulina Gałązka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-08 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 103 991,58 zł brutto
2023-02-03 07:52 Paulina Gałązka Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy — po modyfikacji

Załącznik nr 4 do SW [...].pdf

2023-02-03 07:50 Paulina Gałązka Załącznik nr 1 do SWZ -PO MODYFIKACJI

Załącznik nr 1 do SW [...].docx

2023-02-03 07:48 Paulina Gałązka Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2023-02-01 10:58 Paulina Gałązka Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-02-01 10:57 Paulina Gałązka Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia

Modyfikacja SWZ- pod [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 527