Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00051610/01 Przebudowa oraz rozbudowa Gminnego Przedszkola w Wierzbinku (OŚiZP.271.1.2023)

Tomasz Woźniak
Gmina Wierzbinek
Deadlines:
Published : 23-01-2023 14:59:00
Placing offers : 08-02-2023 10:00:00
Offers opening : 08-02-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 106.34 2023-01-23 14:59:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 434.1 2023-01-23 14:59:00 Proceeding
załączniki 1-9 SWZ.zip zip 291.4 2023-01-23 14:59:00 Proceeding
Przedmiar robót.zip zip 650.98 2023-01-23 14:59:00 Proceeding
Dokumentacja techniczna.zip zip 127874.19 2023-01-23 14:59:00 Proceeding
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf pdf 137.67 2023-03-07 13:12:29 Public message
WYJASNIENIE Nr 1 do SWZ.pdf pdf 144.3 2023-01-31 13:08:27 Public message
SWZ po Wyjaśnieniu nr 1.pdf pdf 433.6 2023-01-31 13:08:27 Public message
WYJASNIENIE Nr 2 do SWZ.pdf pdf 165.68 2023-02-03 15:15:04 Public message
WYJASNIENIE Nr 3 do SWZ.pdf pdf 163.52 2023-02-03 16:51:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert 271.1.2023.docx docx 21.83 2023-02-08 11:24:38 Public message

Announcements

2023-03-07 13:13 Tomasz Woźniak Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘP [...].pdf

2023-03-07 13:04 Tomasz Woźniak Unieważnienie postępowania w spr. udzielenia zamówienia publicznego.
2023-02-08 11:24 Tomasz Woźniak Informacja z otwarcia ofert 271.1.2023

Informacja z otwarci [...].docx

2023-02-08 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę gross 5000000 PLN
2023-02-03 16:51 Tomasz Woźniak Wyjaśnienie nr 3 SWZ

WYJASNIENIE Nr 3 do [...].pdf

2023-02-03 15:15 Tomasz Woźniak Wyjaśnienie Nr 2 SWZ

WYJASNIENIE Nr 2 do [...].pdf

2023-01-31 13:08 Tomasz Woźniak Wyjaśnienie Nr 1 SWZ wraz z SWZ po korekcie.

WYJASNIENIE Nr 1 do [...].pdf

SWZ po Wyjaśnieniu n [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1445