Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 0801-ILZ-1.260.42.2022 Usługa wykonywania okresowych obsług technicznych i napraw pojazdów służbowych należących do Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Deadlines:
Published : 23-01-2023 11:01:00
Placing offers : 23-02-2023 10:00:00
Offers opening : 23-02-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamowieniu 2023-OJS016-042417-pl.pdf pdf 181.19 2023-01-23 11:01:00 Proceeding
20230110 projekt umowy_Serwisy pojazdów z poprawkami final.docx.pdf pdf 244.86 2023-01-23 11:01:00 Proceeding
SWZ Serwisy pojazdów 2023-2024 FINAL.docx.pdf pdf 329.15 2023-01-23 11:01:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ_OPZ.docx docx 29.3 2023-01-23 11:01:00 Proceeding
Formularze ofertowo cenowe 3.1-3.4 do SWZ.zip zip 197.34 2023-01-23 11:01:00 Proceeding
Załączniki 6,7,8 do SWZ.zip zip 104.69 2023-01-23 11:01:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ_JEDZ.zip zip 85.07 2023-01-23 11:01:00 Proceeding
Modyfikacja SWZ _31.01.2023.docx.pdf pdf 161.48 2023-01-31 10:34:15 Public message
załącznik nr 2 do SWZ -Projekt umowy_Serwisy pojazdów - modyfikacja 31.01.2023.pdf pdf 857.78 2023-01-31 10:34:15 Public message
Załącznik 3.1 do SWZ Formularz ofertowy_ serwisy pojazdów Cz. I Zielona Góra _mod. 31.01.2023.docx docx 62.29 2023-01-31 10:34:15 Public message
Załącznik 3.2 do SWZ Formularz ofertowy_ serwisy pojazdów Cz. II Gorzów Wlkp._ mod. 31.01.2023.docx docx 51.16 2023-01-31 10:34:15 Public message
Załącznik 3.3 do SWZ Formularz ofertowy_ serwisy pojazdów Cz. III powiat słubicki_ mod. 31.01.2023.docx docx 54.89 2023-01-31 10:34:15 Public message
Załącznik 3.4 do SWZ Formularz ofertowy_ serwisy pojazdów Cz. IV Żary_mod. 31.01.2023.docx docx 49.32 2023-01-31 10:34:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert 23.02.2023.docx.pdf pdf 164.19 2023-02-23 13:43:36 Public message
zawiadomienie o uniewaznieniu Cz. III _ komunikat publiczny.docx.pdf pdf 162.71 2023-03-07 16:52:20 Public message
Informacja_o_wyborze_oferty_cz.I_Zielona_Góra_Pz.docx[1].pdf pdf 173.92 2023-03-20 13:04:10 Public message
Informacja_o_wyborze_oferty_cz.II__Gorzów_Wlkp._Pz.docx[1].pdf pdf 176.07 2023-03-21 15:36:13 Public message
Informacja o wyborze oferty cz.IV Żary_Pz.docx (1).pdf pdf 175.69 2023-04-05 08:20:18 Public message
Informacja o kwocie jaka zmawiajacy zamierza przeznaczyc na realizacj zamówienia.docx.pdf pdf 163.9 2023-02-23 10:00:00 Public message

Announcements

2023-04-05 08:20 Agata Czaban Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części IV - Świadczenie usług związanych z wykonywaniem okresowych obsług technicznych oraz napraw pojazdów służbowych na terenie miasta Żary

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-21 15:36 Julita Malinowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Część II - Świadczenie usług związanych z wykonywaniem okresowych obsług technicznych oraz napraw pojazdów służbowych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2023-03-20 13:04 Julita Malinowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Część I - Świadczenie usług związanych z wykonywaniem okresowych obsług technicznych oraz napraw pojazdów służbowych na terenie miasta Zielona Góra.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2023-03-07 16:52 Julita Malinowska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Cz. III na Świadczenie usług związanych z wykonywaniem okresowych obsług technicznych oraz napraw pojazdów służbowych na terenie powiatu słubickiego.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-02-23 13:43 Marta Jurewicz Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.02.2023 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-23 10:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-01-31 10:34 Julita Malinowska Modyfikacja SWZ: zmianie ulegają następujące załączniki:
1) załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy – rozszerza się zapisy w treści § 11 ust. 6;
2) Załącznik nr 3.1 do SWZ- Formularz Ofertowy i cenowy Cz. I – miasto Zielona Góra,
3) Załącznik nr 3.2 do SWZ- Formularz ofertowy i cenowy Cz. II – miasto Gorzów Wlkp.,
4) Załącznik nr 3.3 do SWZ- Formularz ofertowy i cenowy Cz. III – powiat słubicki,
5) Załącznik nr 3.4 do SWZ- Formularz ofertowy cenowy Cz. IV- miasto Żary.

Modyfikacja SWZ _31. [...].pdf

załącznik nr 2 do SW [...].pdf

Załącznik 3.1 do SWZ [...].docx

Załącznik 3.2 do SWZ [...].docx

Załącznik 3.3 do SWZ [...].docx

Załącznik 3.4 do SWZ [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 981