Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ROSS.271.4.2023 Zaprojektowanie, utworzenie i migrację stron internetowych www.nowaslupia.pl oraz www.gopsnowaslupia.pl oraz wykonanie i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi.

Deadlines:
Published : 16-01-2023 14:22:00
Placing offers : 25-01-2023 09:00:00
Offers opening : 25-01-2023 09:05:00
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
szacowanie wartosci zamówienia.pdf pdf 892.11 2023-01-16 14:22:00 Proceeding
opis_przedmiotu_zamowienia.docx docx 117.38 2023-01-20 11:12:54 Proceeding
zal nr 2 wykaz usług.doc doc 125 2023-01-16 14:22:00 Criterion
Zał nr 3 wzor_umowy.docx docx 81.21 2023-01-16 14:22:00 Criterion
Załącznik nr 1 - Formularz szacowania.docx docx 86.87 2023-01-16 14:22:00 Criterion

Announcements

2023-01-20 11:18 Mariusz Trepka Dodano opis przedmiotu zamówienia. Wydłuża się termin składania ofert do 25.01.2023 roku do godz. 9.00

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 „Zaprojektowanie, utworzenie i migracja strony internetowej www.nowaslupia.pl Zadanie 1 1 pc. Gmina Nowa Słupia
Rynek 15
26-006, Nowa Słupia
(0)
2 Zaprojektowanie, utworzenie i migracja strony internetowej www.gopsnowaslupia.pl Zadanie 2 1 pc. Gmina Nowa Słupia
Rynek 15
26-006, Nowa Słupia
(0)
3 Wykonanie i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi Zadanie 2 1 pc. Gmina Nowa Słupia
Rynek 15
26-006, Nowa Słupia
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2666 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value Attachment required

Załącznik nr 1 - For [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Akceptacja warunków umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Zał nr 3 wzor_umowy. [...].docx

(0)
4 Doświadczenie wykonawcy - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanie doświadczenia w wykonaniu i wdrożeniu minimum 3 serwisów www instytucji publicznych o wartości minimum 9 000 zł brutto każdy oraz 3 serwisów BIP o wartości minimum 2000 zł brutto zgodnych z przedmiotem zamówienia (zrealizowanych nie wcześniej niż 36 miesięcy przed upływem terminu składania szacowania wartości zamówienia. Proszę o załączenie wypełnionego załącznika nr 2. Attachment required

zal nr 2 wykaz usług [...].doc

(0)
(0)

The number of page views: 717