Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.35.2022 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Głogowie, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z dostarczaniem i odbiorem z siedziby Zamawiającego, w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Agnieszka Krawczyk
Powiat Głogowski
Deadlines:
Published : 08-12-2022 11:06:00
Placing offers : 16-12-2022 11:00:00
Offers opening : 16-12-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 141.95 2022-12-08 11:06:00 Proceeding
SWZ_poczta 2023.docx docx 117.81 2022-12-08 11:06:00 Proceeding
SZCZEGOŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 2023.doc doc 44 2022-12-08 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1a_formularz cenowy.xls xls 38 2022-12-08 11:06:00 Proceeding
Istotne postanowienia umowy 2023.doc doc 49 2022-12-08 11:06:00 Proceeding
odpowiedź na wniosek nr 1 o wyjaśnienie SWZ.pdf pdf 294.12 2022-12-14 09:03:52 Public message
SWZ_poczta 2023.docx docx 117.86 2022-12-14 09:03:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #702470.pdf pdf 38.82 2022-12-16 11:24:45 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.pdf pdf 213.04 2022-12-21 14:50:03 Public message

Announcements

2022-12-21 14:50 Agnieszka Krawczyk ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2022-12-16 11:24 Agnieszka Krawczyk INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-16 11:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 250 000,00 zł brutto.
2022-12-14 09:03 Agnieszka Krawczyk ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK NR 1 O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

odpowiedź na wniosek [...].pdf

SWZ_poczta 2023.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 461