Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CUW.4064.2.2022.dks Przewóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023

Dagmara Kowalicka-Szymczak
Gmina Santok
Deadlines:
Published : 07-12-2022 12:26:00
Placing offers : 22-12-2022 10:00:00
Offers opening : 22-12-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - przewóz od stycznia 2023.pdf pdf 6790.59 2022-12-07 12:26:00 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf pdf 803.38 2022-12-07 12:26:00 Proceeding
załącznik nr 8 - wzór umowy.pdf pdf 1671.1 2022-12-07 12:26:00 Proceeding
Pozostałe załączniki - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13.pdf pdf 2535.11 2022-12-07 12:26:00 Proceeding
zarządzenie komisja przetargowa.pdf pdf 183.15 2022-12-07 12:26:00 Proceeding
pismo przewodnie do zmian w SWZ.pdf pdf 126.46 2022-12-15 15:06:12 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 1520.9 2022-12-15 15:06:12 Public message
zmiana SWZ.pdf pdf 11676.4 2022-12-15 15:06:12 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 57.13 2022-12-15 15:06:12 Public message
doc00960120221222114233.pdf pdf 338.84 2022-12-22 11:37:06 Public message
doc00964020230102115509.pdf pdf 202.45 2023-01-02 11:48:14 Public message

Announcements

2023-01-02 11:48 Dagmara Kowalicka-Szymczak Informacja o wyborze ofert

doc00964020230102115 [...].pdf

2022-12-22 11:37 Dagmara Kowalicka-Szymczak Informacja z otwarcia ofert

doc00960120221222114 [...].pdf

2022-12-22 10:00 Buyer message Stosownie do art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia p.n. "Przewóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023, t.j. od 02.01.2023 do 24.06.2023" zamierza przeznaczyć kwotę: 225.000,00 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych, 00/100).
2022-12-15 15:06 Dagmara Kowalicka-Szymczak W związku z otrzymanymi pytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający niniejszym zamieszcza:
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - BZP
2. Pismo przewodnie do wyjaśnień treści SWZ.
3. Wyjaśnienia treści SWZ wraz ze zmianą SWZ.

pismo przewodnie do [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

zmiana SWZ.pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy 100% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 741