Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 7/ZP/JRP/2022 Budowa instalacji kogeneracyjnej

Deadlines:
Published : 02-12-2022 13:50:00
Placing offers : 04-01-2023 09:00:00
Offers opening : 04-01-2023 09:30:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
instalacja kogeneracji.zip zip 13917.45 2022-12-02 13:50:00 Proceeding
pytania i odpowiedz 1.pdf pdf 127.47 2022-12-15 10:44:54 Public message
pytania i odpowiedz 2.pdf pdf 203.18 2022-12-19 13:37:43 Public message
Zalacznik nr 1.pdf pdf 978.05 2022-12-19 13:37:43 Public message
2_TOM I_IDW_zmiana_20_12_2022.pdf pdf 289 2022-12-20 13:49:31 Public message
4_TOM I_IDW_zalacznik nr 4_zmian.pdf pdf 149.75 2022-12-20 13:49:31 Public message
6_TOM III_opis przedmiotu zamowienia_ZMIANA I.pdf pdf 231.6 2022-12-20 13:49:31 Public message
zmiana_1_SWZ_ogloszenia_20_12_2022.pdf pdf 199.68 2022-12-20 13:49:31 Public message
zmiana_I_20_12_2022_ogloszenie_139280-2.pdf pdf 57.92 2022-12-20 13:49:31 Public message
pytania i odpowiedz 3.pdf pdf 173.94 2022-12-21 11:30:14 Public message
Zalacznik nr 1.pdf pdf 996.54 2022-12-21 11:30:14 Public message
Zalacznik nr 2.pdf pdf 216.47 2022-12-21 11:30:14 Public message
pytania i odpowiedz 4.pdf pdf 133.18 2022-12-23 09:33:35 Public message
pytania i odpowiedz 5.pdf pdf 127.24 2022-12-29 11:46:59 Public message
pytania i odpowiedz 6.pdf pdf 126.53 2023-01-03 11:07:04 Public message
zestawienie_ofert.pdf pdf 140.27 2023-01-04 10:07:31 Public message
zawiadom_rozstrzygniecia_przetargu_oglosz.pdf pdf 127.91 2023-01-13 08:33:08 Public message

Announcements

2023-01-13 08:33 Magdalena Grajewska zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadom_rozstrzygni [...].pdf

2023-01-04 10:07 Magdalena Grajewska Zestawienie ofert.

zestawienie_ofert.pd [...].pdf

2023-01-03 11:07 Magdalena Grajewska Pytanie i odpowiedz nr 6

pytania i odpowiedz [...].pdf

2022-12-29 11:46 Magdalena Grajewska Pytania i odpowiedzi nr 5.

pytania i odpowiedz [...].pdf

2022-12-23 09:33 Magdalena Grajewska Pytania i odpowiedzi nr 4

pytania i odpowiedz [...].pdf

2022-12-21 11:30 Magdalena Grajewska Pytania i odpowiedzi nr 3

pytania i odpowiedz [...].pdf

Zalacznik nr 1.pdf

Zalacznik nr 2.pdf

2022-12-20 13:49 Magdalena Grajewska Zmiana z dnia 20.12.2022 r. SWZ i ogłoszenia nr 2022-10195-1373348 z dnia 02.12.2022 r.

2_TOM I_IDW_zmiana_2 [...].pdf

4_TOM I_IDW_zalaczni [...].pdf

6_TOM III_opis przed [...].pdf

zmiana_1_SWZ_oglosze [...].pdf

zmiana_I_20_12_2022_ [...].pdf

2022-12-19 13:37 Magdalena Grajewska Pytania i odpowiedzi 2

pytania i odpowiedz [...].pdf

Zalacznik nr 1.pdf

2022-12-15 10:44 Magdalena Grajewska Pytanie i odpowiedź nr 1

pytania i odpowiedz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)

The number of page views: 1580