Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 76/DO/2022 Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim

Deadlines:
Published : 21-11-2022 10:32:00
Placing offers : 22-12-2022 10:00:00
Offers opening : 22-12-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia - SWZ.pdf pdf 1035.2 2022-11-21 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ wykaz PPE.xlsx xlsx 15.82 2022-11-21 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ forumlarz OFERTOWY.doc doc 78.5 2022-11-21 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ FORMULARZ CENOWY.xlsx xlsx 16.82 2022-11-21 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ JEDZ.doc doc 187.5 2022-11-21 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ ośw. sankcyjne.doc doc 48.5 2022-11-21 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ ośw. grupa kapitał..doc doc 52 2022-11-21 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ ośw. aktualność.doc doc 42 2022-11-21 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ IPU.pdf pdf 2695.48 2022-11-21 10:32:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS224-646037-pl.pdf pdf 104.89 2022-11-21 10:32:00 Proceeding
wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 421.14 2022-12-14 14:00:27 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ - II.pdf pdf 60.58 2022-12-19 12:40:50 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępownia.pdf pdf 57.15 2022-12-22 12:29:15 Public message

Announcements

2022-12-22 12:29 Marta Gerek Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-12-22 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 4 495 912,70 zł
2022-12-19 12:40 Marta Gerek Wyjaśnienie treści SWZ - II

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2022-12-14 14:00 Marta Gerek Wyjaśnienie treści SWZ

wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 538