Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 86/2022 86/2022 Zakup i dostawa leków onkologicznych - 24 pakiety

Deadlines:
Published : 21-11-2022 10:06:00
Placing offers : 22-12-2022 09:00:00
Offers opening : 22-12-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zmowieniu.pdf pdf 346.97 2022-11-21 10:06:00 Proceeding
espd-request(22).zip zip 69.67 2022-11-21 10:06:00 Proceeding
SWZ leki onkologiczne.docx docx 186.21 2022-11-21 10:06:00 Proceeding
SWZ leki onkologiczne.pdf pdf 945.04 2022-11-21 10:06:00 Proceeding
OPZ_FC.xlsx xlsx 22.19 2022-11-21 10:06:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania 1.pdf pdf 1023.08 2022-12-12 10:10:34 Public message
odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 1100.75 2022-12-12 10:10:34 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 967.41 2022-12-22 12:29:44 Public message
wybór ofert 1,4,12,22,7,13,17.pdf pdf 614.5 2023-01-12 09:11:50 Public message
wybór oferty2.pdf pdf 1575.59 2023-02-16 09:00:49 Public message

Announcements

2023-02-16 09:00 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w pozostałych pakietach

wybór oferty2.pdf

2023-01-12 09:11 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w pakietach 1, 4, 12, 22, 7,13,17

wybór ofert 1,4,12,2 [...].pdf

2022-12-22 12:29 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-22 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - kwoty gross dla poszczególnych pakietów - p.1 - 136 800,00 zł, p.2 - 113 460,00 zł, p.3 - 233 610,00 zł, p.4 - 789 720,00 zł, p.5 - 3 900 000,00 zł, p.6 - 17 852,50 zł, p.7 - 8 836 000,00 zł, p.8 - 113 460,00 zł, p.9 - 8 505,00 zł, p.10 - 10 210,00 zł, p.11 - 757 313,00 zł, p.12 - 2 624 998,50 zł, p.13 - 4 818 088,50 zł, p.14 - 1 620,00 zł, p.15 - 3 000,00 zł, p.16 - 2 285 496,50 zł, p.17 - 12 808 560,00 zł, p.18 - 305 322,00 zł, p.19 - 71 445,00 zł, p.20 - 300 000,00 zł, p.21 - 3 105 696,00 zł, p.22 - 1 837 500,00 zł, p.23 - 987 057,00 zł, p.24 - 218 078,00 zł.
2022-12-12 10:10 Zamówienia Publiczne W załączeniu dwa pisma - odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1125